Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.11.2011

27. November 2011
  • Dnes (27.11.2011) začíname adventné obdobie.

  • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.

  • Dnes v nedeľu (27.11.2011) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (1.12.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok (2.12.2011) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne vo štvrtok a piatok o 17:00 hod.

  • Od budúcej soboty (3.12.2011) ranná svätá omša v sobotu bude začínať o 8:00 h.

  • Na budúcu nedeľu (4.12.2011) sa uskutoční farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.

  • Na budúci utorok 6.12. 2011 po večernej sv. omši pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00