Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.11.2011

19. November 2011
  • Dnes (v nedeľu 20.11.2011) sa bude konať vo všetkých kostoloch obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Dnes (v nedeľu 20.11.2011) je možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti prihlášky budú k dispozícii v sakristii. Prihlásiť sa môžete do nedele 11. decembra 2011. Staré spoločenstvá čiže ruže živého ruženca, ktoré už existujú a sú fungujúce, ostávajú naďalej.

  • V našej farnosti sa bude aj tento rok koledovať. Preto vyzývame deti, ktoré by sa chceli tento rok zúčastniť koledovania, tak isto dospelých, ktorí by boli ochotní nacvičiť s deťmi program a sprevádzať ich pri koledovaní, aby sa zúčastnili prvého koledníckeho stretnutia a to vo štvrtok 24.11. 2011 o 14 hod. na fare.

  • Budúca nedeľa (27.11.2011) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

  • Roráty začínajú v pondelok 28. novembra. Pozývame na roráty najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 hod. ráno.

  • Na budúcu nedeľu (27.11.2011) sa je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00