Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.11.2011

14. November 2011
  • Dnes (v nedeľu 13.11.2011) pripadá trinásteho v mesiaci, čiže fatimský deň. Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 15:00 hod. a o 16:00 bude dodatočná svätá omša.

  • Dnes (v nedeľu 13.11.2011) je možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti prihlášky budú k dispozícii v sakristii. Prihlásiť sa môžete do nedele 11. decembra 2011. Staré spoločenstvá čiže ruže živého ruženca, ktoré už existujú a sú fungujúce, ostávajú naďalej.

  • Vo štvrtok (17. 11. 2011) pozývame celú našu farskú rodinu na Eucharistickú Adoráciu vo farskom kostole po sv. omši o 9.00 hod. Príprava bude v utorok (15.11.2011) po večernej sv. omši.

  • Na budúcu nedeľu (20.11.2011) sa bude konať vo všetkých farských kostoloch obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Od soboty 12.11.2011 do nedele 20.11.2011 prežívame Týždeň Cirkvi pre mládež. Pamätajme v modlitbách na túto aktivitu v Cirkvi. Počas tohto týždňa modlitbu sv. ruženca pred sv. omšou obetujme na tento úmysel.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00