Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.10.2011

31. October 2011
  • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1. novembra bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., v Tovarníkoch o 15.00 hod. a na Starom cintoríne o 15:30 hod.

  • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v stredu 2. novembra o 17:30 hod. bude dušičková pobožnosť v našom farskom kostole pred dodatočnou večernou svätou omšou. Na túto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.

  • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (v stredu 2.11.2011) bude dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch po sv. omši, ktorá začne o 16:30 hod.

  • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

  • Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.

  • V piatok 4. Novembra 2011 o 19:00 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční jubilejný koncert pri príležitosti 90. výročia založenia Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu (SUTO), na ktorý vás srdečne pozývame.

  • Od budúcej nedele počas farských oznamov nebudeme informovať o zapísaných úmysloch sv. omší. Zoznam úmyslov na celý mesiac bude vyvesený na nástenke a tiež na internetovej stránke našej farnosti.

  • Na budúcu nedeľu sa uskutoční farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00