Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.10.2011

2. October 2011
  • Dnes (v nedeľu 2.10.2011) sa počas svätej omše o 9:00 hod. rozlúčime s naším doterajším pánom farárom, pátrom Dominikom Lejmanom, ktorý odchádza do Trnavy. Ďakujeme mu za deväťročnú činnosť v našej farnosti a prajeme mu na novom pôsobisku veľa Božích milosti.
  • Z rozhodnutia predstavených od 1. októbra 2011 novým správcom farnosti  je páter Wiesław Zając.
  • Dnešná nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých sv. omšiach našej farnosti sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme: „Pán Boh zaplať“.
  • Dnes (v nedeľu 2.10.2011) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 do 17:00 hod. O 15:00 hod. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
  • Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby svätého ruženca. Túto modlitbu sa budeme modliť cez týždeň o 17:30 hod., v stredu po rannej svätej omši a v nedeľu o 15:00 hod.
  • V týždni prvého piatku budeme spovedať v utorok v Malých Bedzanoch o 16:30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:30 hod. a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:00 hod.
  • Sú ešte voľné miesta na pútnický zájazd do Čenstochovej a iných pútnických miest. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00