Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.9.2011

25. September 2011
  • Vo štvrtok 29. septembra na sviatok svätých anjelov pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená ráno po dodatočnej sv. omši o 7:00 hod. a o 18:00 hod. požehnanie s Oltárnou sviatosťou a večerná sv. omša.
  • Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby ruženca. Modliť sa budeme cez týždeň od 1. októbra vždy o 17:30 hod.
  • Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých sv. omšiach našej farnosti sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme: „Pán Boh zaplať“.
  • Festivalový výber Topoľčianskej jesene Vás pozýva na Otvárací koncert 18. ročníka hudobnej jesene, ktorý bude v utorok 27. septembra o 17:00 hod. v Spoločenskom dome. Účinkuje Štefan „Pišta“ Bartuš a Jazz Brothers.
  • V nedeľu 2. októbra sa počas svätej omše o 9:00 hod. rozlúčime s naším pánom farárom, pátrom Dominikom Lejmanom, ktorý končí svoju pastoračnú službu v našej farnosti a odchádza do Trnavy.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00