Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.9.2011

18. September 2011
  • Dnešnou nedeľou (18.9.2011) svoju pastoračnú činnosť v našej farnosti začína P. Martin Lehončák. Prajeme mu veľa Božích milosti a nezabúdajme v našich modlitbách.
  • 23. septembra naša Cirkevná základná škola sv. Ladislava oslavuje 20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bude ďakovná svätá omša o 9:00 hod. na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame. Hlavným celebrantom svätej omše bude otec biskup Mons. Marián Chovanec.
  • Na budúcu nedeľu 25. septembra sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácii zapísaných na plagáte.
  • Od budúcej nedele o 10:30 hod. v našom farskom kostole budú slúžené sv. omše s väčšou účasťou deti. Nácvik spevov na tuto svätú omšu bude sobotu o 14:00 hod. Srdečne pozývame deti na túto svätú omšu a na nácvik piesni.
  • Z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Čenstochovej, Leśniova, na Horu Svätej Anny a do Ostravy. Podrobnosti sú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00