Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.9.2011

10. September 2011
  • Dnes, v nedeľu 11. septembra sa uskutoční tradičná púť k Panne Márii. Sv. omša bude len o 8:00 hod. a po jej skončení o 9:00 hod. bude odchádzať sprievod od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Na túto púť srdečne pozývame všetkých farníkov.
  • V nedeľu 11. septembra je zbierka na seminár. Všetkým milodarom vyslovujeme: Pán Boh zaplať.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok. Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 hod. a následne svätá omša.
  • Z príležitostí sviatku Povýšenia svätého kríža, v stredu 14. septembra bude na Kalvárii o 20:00 hod. krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
  • Z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Čenstochovej, Leśniova, na Horu Svätej Anny a do Ostravy. Podrobnosti sú na plagáte.
  • V sobotu 17. septembra o 17:00 hod. v sále Spoločenského domu v Topoľčanoch bude divadelné predstavenie Michalangelo v podaní mladých profesionálnych hercov bratislavských divadiel. Bližšie informácie nájdete na nástenke a na web stránkach: www.topolcany,sk; a www.kulturato.sk.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00