Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.9.2011

4. September 2011
  • Dnes sa konala farská ofera na nitriansky seminár. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci september bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 do 17:00 hod.
  • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka bude v pondelok 5. septembra o 8:00 hod. v átriu základnej školy. Sv. omša za účasti detí z príležitosti začiatku roka Veni Sancte bude o 9:00 hod. vo farskom kostole.
  • Na budúcu nedeľu nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V našom kostole bude sv. omša o 8:00 hod. Po jej skončení o 9:00 hod. bude odchádzať sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Drahí bratia a sestry, prijmite aj tento rok srdečné pozvanie na túto púť. Pozývame deti, učiteľov, mládež, starších – všetkých obyvateľov farnosti. Príďte si vyprosiť od našej patrónky pomoc a ochranu. Každý ju potrebujeme. Podrobný program púte je na nástenke pred kostolom.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00