Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Preto od 15.00 hod. – 17.00 hod. bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.

  • V pondelok po sv. omši Vás pozývame na mesačnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou. Pri tejto adorácii sa budeme modliť: odprosovať, vďaky – vzdávať, chváliť a prosiť. Všetkých srdečne pozývame

  • V utorok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše v našej farnosti budú: Malé Bedzany 7.30 hod., Tovarníky 9.00 hod. farsky kostol 9.00 hod
  • Taktiež 5.júla 2011 na Slávnosť sv. Cyrila Metoda bude dopoludnia o 10.00 hod. v Nitre v areáli Hradu slávnostná pontifikálna sv. omša, ktorú bude celebrovať J.Exc. Mons. Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi v Ríme, spolu s ostatnými biskupmi a kňazmi.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00