Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • V pondelok po večernej sv. omši bude adorácia bratstva adorátorov. Všetkých srdečne pozývame.

  • Vo štvrtok 23. júna oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok MaleBedzany a Tovarníky.Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialkováa Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárikov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00