Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Malých Bedzanochv pondelok od 16.30 hod., v Tovarníkoch v utorok od 17.00 hod. a vo farskomkostole v piatok od 17.00 hod.

  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. V našej farnosti sa v tomto mesiaci budeme denne pri sv. omši modliť litánie k Božskému Srdcu.

  • Od piatku 3.júna sa začneme modliť novennu k Duchu Svätému, ktorá bude trvať deväť dni. Novéna vyvrcholí sviatkom Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 12. júna.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcomvyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00