Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes (15.5.2011) od 15.00 hod. bude pred naším farským kostolom pokračovať Hodový program, na ktorý všetkých srdečne pozývame. Následne o 17.00 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční hodový koncert, na ktorom vystúpi Slovenské kvarteto spolu s poľským klarinetistom Janom Jakubom Bokunom.

  • Dnes, v nedeľu Dobrého pastiera, sa koná zbierka na seminár. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“.

  • V sobotu 21. mája od 9.30 hod. bude vo farskom kostole svätá spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré sa chystajú prijať Prvé sv. Prijímanie.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00