Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Loretánske Litánie sa v tomto mesiaci modlievame pred večernou sv. omšou okremstredy a soboty, kedy je táto pobožnosť pred rannou sv. omšou.
  • Tento mesiac vychádza trinásty deň na piatok. O 17.00 hod. bude modlitba sv.ruženca vo forme večeradla. Potom bude sv. omša a po nej procesia so sochoufatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.
  • V sobotu v rámci osláv našich hodových slávností bude pred večernou sv. omšoumesačná adorácia – modlitby odprosenia, vďaky vzdávania a prosieb.
  • Na budúcu nedeľu nás čakajú Hody. Slávnostná sv. omša bude o 10.30hod.Všetkých srdečne na túto slávnosť pozývame. Podrobný program sa nachádza nanástenke.
  • Na 4. veľkonočnú nedeľu pripadá tzv. „Nedeľa Dobrého pastiera“ kedy je obvyklázbierka na seminár. Všetkým milodarcom vyslovujeme už vopred „Pán Boh zaplať“.
  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letnýkresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00