Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes – v deň blahorečenia Božieho služobníka Jána Pavla II.-  bude dodatočná sv. omša o 15:00 hod. – na záver Deviatnika a na oslavu Božieho Milosrdenstva.

 2.Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapájali do prípravy slávnosti birmovania a postarali sa tak o dôstojný priebeh tejto slávnosti.

 3.Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v utorok od 17:00 hod., v Tovarníkoch v stredu  od 16:30 hod. a potom bude sv. omša,  a vo farskom kostole celý týždeň pred sv. omšami a v piatok od 17:30 hod..

 4.Hodová slávnosť v našej farnosti bude 15.05.2011. Prvé sv. prijímanie Cirkevnej základnej školy sv. Ladislava  bude dňa 22.05.2011 a prvé sv. prijímanie IV. Základnej školy na ulici Továrnickej a ZŠ Pod kaštieľom  bude dňa 11.6.2011.

 5. Kňazský seminár v Nitre pozýva na budúcu sobotu 7.05.2011 na Deň otvorených dverí, ktorý sa začne sv. omšou o 10:00 hod..  Informujeme, že náš bohoslovec Marek Adamkovič vo štvrtok príjme z rúk otca biskupa Mons. Viliama Judáka v kňazskom seminári v Nitre ministerium akolitatu;  O týždeň neskôr v stredu príjme ministerium lektoratu bohoslovec František Hronský.

 6. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00