Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Veľkonočné trojdnie

20. April 2011

Veľkonočné trojdnie

Kostol sv. Ladislava a Gorazda; Topoľčany

21.4.2011 Zelený štvrtok

18:00 hod. Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

( po obradoch začiatok priamej deväťdňovej prípravy na sviatosť birmovania)

22.4.2011 Veľký piatok

12.00 hod. Krížová cesta na Kalvárii

15.00 hod. Slávenie utrpenia a smrti Pána

Po obradoch poklona pri Božom hrobe do 22.00 h.

21.30 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

23.04.2011 Biela sobota

08.00 hod. Vyloženie Sviatosti Oltárnej

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

(spoločná Modlitba odprosenia, chvál, vďaky vzdávania a prosieb)

19.30 hod. Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Procesia na oslavu vzkrieseného Pána

24.04.2011 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

09.00 hod. Slávnostná sv. omša

10.30 hod Slávnostná sv. omša za farníkov

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

25.04.2011 Veľkonočný pondelok

09.00 hod. Sv. omša

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

 

Nech sila, ktorá sa zrodila z kríža a z prázdneho hrobu premieňa

Váš život a naplní ho nádejou ! ALELUJA!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00