Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1.  Dnes (nedeľa17.04.2011) je v našom farskom kostole veľkonočná sv. spoveď od 14.00 – 17.30 hod. Následne o 18.00 hod. bude dodatočná sv. omša.

  2.  Dnes (nedeľa 17.04.2011) bude krížová cesta o 15.00 hod. na Kalvárii.

  3. Chorých budeme spovedať v Topoľčanoch v pondelok od 9.00 hod. a v Tovarníkoch od 11.00 hod.

  4. Od pondelka 18.04.2011 začína Veľký týždeň, v ktorom svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Pôstne obdobie pokračuje do Zeleného štvrtku, kedy sa večernou sv. omšou začína Veľkonočné trojdnie, ktoré vyvrcholí vo veľkonočnej vigílii.

  5. Na Zelený štvrtok po obradoch bude začiatok priamej deväťdňovej prípravy na sviatosť bir movania.

  6. Na Veľký piatok platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

  7. Na Veľký piatok bude krížová cesta na Kalvárii o 12.00 hod. V tento deň sa takisto začína Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Modlitba k Božiemu Milosrdenstvu bude o 21.30 hod. a na Bielu sobotu o 15.00 hod.

  8. Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera. Za všetky milodary už teraz vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00