Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes bude pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii o 15:00 hod.. V našom farskom kostole bude pobožnosť krížovej cesty  v piatok pre deti o 7:15 hod a  o 17:30 hod. pred večernou sv. omšou pre všetkých veriacich.

  2. Festivalový výber Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na organový koncert Stefana Baiera z Nemecka, ktorý bude v pondelok 11.4.2011 o 18:00 hod. v kaplnke kláštora sv. Alžbety.  

  3. V tomto týždni bude trinásty deň mesiaca. V stredu vás pozývame na modlitbu sv. ruženca vo forme Večeradla o 17:00 hod., po ktorom bude dodatočná sv. omša.

  4. Vo filiálnych kostoloch budeme spovedať pred Veľkou Nocou v pondelok v Malých Bedzanoch od 16:30 hod. a v utorok v Tovarníkoch od 17:00 hod..

  5.  Pred Veľkou Nocou budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí našej farnosti. Preto prosíme, aby ste do nedele 17. apríla nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

  6. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole veľkonočná sv. spoveď od 14.00 – 17.00 hod. Následne o 18:00 hod. bude dodatočná sv. omša.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00