Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.4.2011

3. April 2011
  1. Dnes  sa koná v našej farnosti farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  2. Krížová cesta bude dnes (3.4.2011) o 15.00 hod. na Kalvárii.

  3. V našom farskom kostole túto nedeľu 3.apríla 2011 o 16.00 hod. bude katechéza pre rodičov, ktorých deti pôjdu na prvé sväté prijímanie.

  4. V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj a jún.

  5. V utorok po sv. omši Vás pozývame na mesačnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou.

  6. Pobožnosť krížovej cesty bude v našom farskom kostole v piatok           o 7:15 hod. deti a dospelí pred večernou sv. omšou o 17:30 hod.

  7. Pred Veľkou Nocou budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí našej farnosti. Preto prosím, aby ste do nedele 17. apríla nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00