Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes (nedeľa 27.3. 2011) krížová cesta bude o 15:00 hod. na Kalvárii.

2. Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 hod., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 hod. a vo farskom kostole od 17:30 hod..

3. Pobožnosť krížovej cesty bude vo farskom kostole v piatok pre deti o 7:15 hod., večer o 17:30 hod. pred sv. omšou a o 19:00 hod. pre mládež.

4. Na budúcu nedeľu bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00