Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes ( nedeľa 13.3.2011) sa koná jarná zbierka na Charitu. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

2. Krížová cesta bude dnes ( nedeľa 13.3.2011) o 15:00 hod. na Kalvárii.

3. Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu.

4. Pobožnosť krížovej cesty v našom farskom kostole sa koná v piatok o 7:15 hod. pre deti a o 17:30 hod. pred večernou sv. omšou.

5. Srdečne vás pozývame od štvrtka 17.marca 2011 k modlitbe Deviatnika za nenarodené deti, ktorý sa budeme modliť po večerných sv. omšiach. V stredu a v sobotu po rannej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9:00 hod..

6. Tento deviatnik vyvrcholí dňom 25. marca 2011, kedy v našom farskom kostole uskutočníme dobrovoľný – slávnostný akt zaviazania sa k Duchovnej adopcii nenarodeného dieťaťa po dobu 9 mesiacov. Podrobnosti o tejto akcii nájdete na nástenke, alebo na našej internetovej stránke: http://gorazd.fara.sk/

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00