Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2019

FARSKÉ OZNAMY 29.12.2019

30. December 2019

1. Dnes na sviatok Svätej Rodiny po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

2. V pondelok 30. decembra sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2019.

3. V utorok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Svätá omša s ďakovnou pobožnosťou bude v tento deň v Malých Bedzanoch o 15:00, v Tovarníkoch o 17:00 h a vo farskom chráme o 17:00 h.

4. V utorok 31. decembra o 23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

5. V stredu 1. januára 2020 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň sväté omše budú slúžené ako v nedeľu.

6. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (2. decembra) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (3. decembra) od 16:00 a vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

7. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch v nedeľu 5.01.2020 od 14.00 h., v Topoľčanoch a Tovarníkoch v pondelok 6.01.2020 od 14.00 h.

8. Farská ofera na slávnosť Narodenia Pána činila 2.501 € (farský chrám 1.949*€, v Tovarníky 272 € a v Malé Bedzany 280 €).

9. Koledníci dobrej noviny a žiaci našej cirkevnej školy vyzbierali pre núdznych v Afrike 1367 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

10. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Juraja Mokrana a †Jána Čanigu. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

11. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 22.12.2019

21. December 2019

1. Dnes nám skauti do nášho farského chrámu, pred večernou sv. omšou o 18:00 h, donesú Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať pri štedrovečernom stole.

2. Posledné rorátne sväté omše budú slúžené v pondelok a v utorok o 7:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

3. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

4. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

5. Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

6. Vo štvrtok 26. decembra pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

7. V piatok 27. decembra o 16:00 h v našom farskom kostole bude koncert zboru z Terchovej: „Terchovské Vianoce“. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.

8. V nedeľu 29. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

9. V stredu, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

10. Topoľčany: Milodary na farský kostol 50 €, 50 €, 20 € a 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

11. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Máriu Nemčekovú a †Jozefa Kubáňa. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

12. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 15.12.2019

15. December 2019

1. Srdečne pozývame na roráty v našom farskom chráme od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

2. Odo dnes začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

3. Tovarníky: Predvianočná sv. spoveď bude v sobotu 21. decembra od 11.00 h.

4. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte svätá omša v Malých Bedzanoch v piatok (20. decembra) nebude. Predvianočná sv. spoveď bude v sobotu 21. Decembra od 11.00 h.

5. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme v nedeľu 22. decembra od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. O 18:00 h bude sv. omša.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Adventný koncert, ktorý bude v Kaplnke kláštora sv. Alžbety v utorok 17. decembra o 18:00 h. Účinkuje: Jaroslav Tuma z Prahy – organ a Július Krajčík – recitácia

7. V stredu (18. decembra) o 17:00 h v kostole sv. Ladislava a Gorazda sa uskutoční predvianočný koncert detí ZŠ sv. Ladislava. Pozývajú vás deti a učitelia.

8. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok (20. decembra) od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Margitu Martiškovú a †Anastáziu Nikoléniovú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 8.12.2019

8. December 2019

1.Z biskupského úradu prišlo rozhodnutie o termíne vysluhovania sviatosti birmovania na 6. Júna 2020 a o posviacke mozaiky a krstiteľnice na 10. Mája 2020, čo bude zároveň hodová slávnosť v našom farskom kostole.

2. Dnes o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

3. V tomto týždni roráty budú od utorka do piatku o 7:00 h ráno.
Pozývame najmä všetky deti.

4. V piatok začne o 17:00 h Večeradlo, pri ktorom nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktoré navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Pozývame aj birmovancov. Následne bude sv. omša a po nej sa pomodlíme Loretánske litánie. Nabudúce (13. januára 2020) nás počas večeradla povedie ružencové bratstvo.

5. Malé Bedzany: Z dôvodu konania fatimskej pobožnosti svätá omša v Malých Bedzanoch bude tento týždeň slúžená vo štvrtok, 12.decembra o 16:30 h.

6. Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

7. Zbierka na charitu z minulej nedele činila 1087 € (farský chrám 757 €, Tovarníky 197 € a Malé Bedzany 133 €.

8. Topoľčany: Milodary na farský kostol 250, 2 x 100, 70, 50 a 5 €. Na obnovu Kalvárie 100 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

9. V pondelok 9. decembra je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ráno, pred sv. omšou o 7.00 h budeme spievať Hodinky o Nepoš. Počatí Panny Márie. V tento deň sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

10. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Máriu Lobotkovú, †Jána Raučinu. Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

11. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00