Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2019

FARSKÉ OZNAMY 10.11.2019

9. November 2019

1. V stredu začne o 17:00 h Večeradlo, pri ktorom nás budú sprevádzať sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie. Na budúce – 13. decembra budú viesť Večeradlo členovia rodín, ktoré navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

2. Fórum života ďakuje za zbierku Sviečka za nenarodené deti, ktorá činila 475,2 €.

3. Topoľčany: V uplynulom týždni organár Antonín Habětín vyčistil organové píšťaly, zalepil prasknutý mech, vymenil niekoľko ventilov a naladil organ. Táto bežná údržba stála 350 €.

4. Farská ofera z nedele 3. novembra, na potreby jednotlivých kostolov farnosti činila: Topoľčany 860 € , Tovarníky 198 €, Malé Bedzany 136 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

5. Na budúcu nedeľu na svetový deň chudobných sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou s názvom „Boj proti hladu“. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

6. Ďakujeme za milodary na kostol 100 a 20 €. Pán Boh zaplať.

7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Boženu Múčkovú, † Jaroslavu Meskovú, †Zdenku Mikušovú, †Michala Meluša a †Vendelína Kostolanského. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 3.11.2019

2. November 2019

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery.

2. Topoľčany: Dnes po svätých omšiach kúpou sviečky môžete podporiť zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti, a tým aj projekty pomoci Fóra života. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR.

3. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky.

4. Základná škola sv. Ladislava pozýva starých rodičov na školskú svätú omšu pri príležitosti ukončenia Mesiaca úcty k starším. Svätá omša sa uskutoční v stredu 6. novembra 2019 o 7:00 h (ráno) vo farskom kostole. Po svätej omši je pripravená prezentácia spoločných aktivít žiakov so starými rodičmi.

5. Odchod autobusu do Nitry na muzikál Povolanie pápež bude v stredu 6.11.2019 o 16:30 h s parkoviska ZŠ sv. Ladislava.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncerty Jana Jiraského z Brna v utorok 12. novembra a Dámskeho salónneho orchestra z Bratislavy vo štvrtok 14. novembra. Podrobnosti nájdete na nástenke.

7. Oznamujeme birmovancom, že v piatok 8.11.2019 o 17.00 h bude ich stretnutie vo farskom kostole.

8. Ďakujeme všetkým brigádnikom, ktorý sa zúčastnili: maľovania na fare, kopania farskej záhrady a vysádzania ozdobných kruhov pred kostolom. Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí venovali materiál na maľovanie a rastliny na vysádzanie. Taktiež ďakujeme za milodar na kostol 150 € a za milodary na kvety. Pán Boh zaplať.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Michala Múčku. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00