Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2019

FARSKÉ OZNAMY 1.12.2019

29. November 2019

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery. Srdečne všetkých pozývame.

2. Dnes o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

3. V pondelok 2. decembra po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február, marec a apríl 2020.

4. Roráty začínajú v pondelok. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (5. decembra) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (6. decembra) od 16:00 a vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

6. Vo štvrtok 5. decembra o 16:30 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.

7. V nedeľu 8. decembra, na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

8. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Máriu Medovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 24.11.2019

27. November 2019

1. Dnes sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Vincentská rodina ďakuje za podporu zbierky Boj proti hladu, ktorá činila 955€. Z toho v Malých Bedzanoch 129,83 €, Tovarníkoch 219,9 €, Farskom kostole 605,27 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Koncert bude v pondelok 25.novembra o 18:00 h v Spoločenskom dome.

4. V utorok, 26. Novembra, o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša za povolania do radu pavlínov.

5. Vo štvrtok 28. novembra pozývame všetkých na Adoráciu rodín za rodiny, ktorá sa začne vo farskom kostole o 8:00 a zakončí eucharistickým požehnaním o 20:00 h. Podrobnosti sú na nástenke.

6. Budúca nedeľa je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

7. Na budúcu nedeľu (1. decembra) o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

8. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Štefana Slabého a †Soňu Grechovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 17.11.2019

22. November 2019

1. Dnes je svetový deň chudobných a naša farnosť sa pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou s názvom „Boj proti hladu“. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

2. V stredu 20.11.2019 je v našej nitrianskej diecéze sviatok posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Čembalový koncert, ktorý bude vo štvrtok 21. novembra o 18.00 h. Podrobnosti nájdete na nástenke.

4. V sobotu 23.11.2019 o 17.00 h nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák požehná nemocničnú kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza na prízemí v strede spojovacej chodby dvoch hlavných budov. Otvorená bude každý deň od rána do večera.

5. Ďakujeme za milodary na kostol 200 €. Pán Boh zaplať.

6. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Valériu Očkovskú, † Miloša Gregora, †Milana Halma. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

7. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

FARSKÉ OZNAMY 10.11.2019

9. November 2019

1. V stredu začne o 17:00 h Večeradlo, pri ktorom nás budú sprevádzať sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie. Na budúce – 13. decembra budú viesť Večeradlo členovia rodín, ktoré navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

2. Fórum života ďakuje za zbierku Sviečka za nenarodené deti, ktorá činila 475,2 €.

3. Topoľčany: V uplynulom týždni organár Antonín Habětín vyčistil organové píšťaly, zalepil prasknutý mech, vymenil niekoľko ventilov a naladil organ. Táto bežná údržba stála 350 €.

4. Farská ofera z nedele 3. novembra, na potreby jednotlivých kostolov farnosti činila: Topoľčany 860 € , Tovarníky 198 €, Malé Bedzany 136 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

5. Na budúcu nedeľu na svetový deň chudobných sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou s názvom „Boj proti hladu“. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

6. Ďakujeme za milodary na kostol 100 a 20 €. Pán Boh zaplať.

7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Boženu Múčkovú, † Jaroslavu Meskovú, †Zdenku Mikušovú, †Michala Meluša a †Vendelína Kostolanského. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00