Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2019

FARSKÉ OZNAMY 27.10.2019

26. October 2019
 1. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 2. Zbierka na misie z minulej nedele činila spolu 1037 €. Z toho Topoľčany 702 €, Tovarníky 179 € Malé Bedzany 156 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu (3. novembra) bude zbierka na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch.
 3. Dnes po svätých omšiach kúpou sviečky podporíte zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti, a tým aj projekty pomoci Fóra života. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 4. Malé Bedzany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Malých Bedzanoch v utorok (29.10.2019) od 16:30 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková. Po spovedi bude svätá omša.
 5. Topoľčany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať vo farskom chráme pol hodinu pred večernou sv. omšou. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 6. Tovarníky: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok (31.10.2019) o 16:00 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 7. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v piatok 1.11.2019 bude dušičková pobožnosť: na Starom cintoríne o 14:30 h, na Novom cintoríne o 16:00 h.
 8. Malé Bedzany: Dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch bude v sobotu 2.11.2019 po sv. omši o 7:30 h.
 1. Tovarníky: Dušičková pobožnosť v Tovarníkoch bude v sobotu 2.11.2019 po sv. omši o 9:00 h, ktorá bude v Domu smútku na cintoríne.
 1. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 1. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe Boženu Kollárovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás

FARSKÉ OZNAMY 20.10.2019

26. October 2019
 1. Upozorňujeme, že v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas z letného na zimný.
 2. V sobotu 26. októbra o 21:00 h pozývame do farského kostola na Jasnohorský Apel.
 1. Vyhlasujeme farskú brigádu na sobotu 26.októbra. Muži, ktorí by chceli pomôcť pri maľovaní priestorov pre birmovanecké stretká na fare, nech sa prihlásia u pátra Róberta, a tí muži, ktorí by boli ochotný zapojiť sa do kopania farskej záhrady u pátra Miroslava.
 1. Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša.
 2. Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.
 3. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Na budúcu nedeľu po svätých omšiach kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám – ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 4. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe Júliu Dvorskú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 5. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Farské oznamy, 13.10.2019

15. October 2019
 1. Dnes o 17:00 h bude večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude posledný fatimský sprievod v tomto roku. V modlitbe večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v stredu 13. novembra) sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa.

 1. V piatok (18. októbra) pozývame prvoprijímajúce deti so starými rodičmi (v rámci mesiaca úcty k starším). O 17:15 h posvätíme deťom ružence a následne sa pomodlíme modlitbu posvätného ruženca v spojení s celým svetom – „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete.

 1. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu (20. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

 1. Prosíme mládež, ktorá už pristúpila k sviatosti birmovania, a je ochotná pomôcť pri birmovaneckých stretkách, aby sa prihlásila u pátra Roberta.

 1. Otcovia pavlíni, spoločenstvo modlitieb matiek a otcov pozývajú na Duchovnú obnovu rodín, ktorá bude 29. novembra až 1. decembra 2019 v Horskom hoteli Lomy – Horná ves.

 1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe Brigitu Božikovú a Paulinu Gogovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Farské Oznamy 6.10.2019

11. October 2019
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, a následne bude modlitba svätého ruženca a o 16:30 budú slávnostné vešpery.
 • Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Každý pondelok o 17:00 h bude vyložená sviatosť oltárna a o 17:25 h sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa sa budú modliť ruženec za kňazské a rehoľné povolania.
 • Na budúcu nedeľu októbra bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude posledný fatimský sprievod v tomto roku. V modlitbe večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v stredu 13. novembra) sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Organový koncert, ktorý bude v nedeľu 13. októbra o 15:30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Divadlo Andreja Bagara v Nitre ponúka Muzikál o svätom Jánovi Pavlovi II pod názvom POVOLANIE PÁPEŽ. Pre zistenie záujmu o miesto v autobuse na toto predstavenie, ktoré bude 6.11.2019 (v stredu) o 18.30 h. je potrebné prihlásiť sa v sakristii do piatku 10. októbra. Cena predstavenia je 20 €.
 • Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00