Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre August, 2019

Farské oznamy, 25.8.2019

24. August 2019
 1. Zajtra (v pondelok 26. augusta) na sviatok Panny Márie Čenstochovskej o
  21:00 h bude Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša za povolania do Rádu pavlínov.
 2. Vo štvrtok 29. augusta bude štátny sviatok, preto v tento deň bude svätá
  omša vo farskom chráme a v Tovarníkoch slúžená o 9:00 h.
 3. Farská ofera na budúcu nedeľu (1. septembra) bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.
 4. Milodary na farský kostol: 100 €. Milodarcom vyslovujeme „Pán Boh
  zaplať“.
 5. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe : Mária Ďuračková a Milan
  Bartek. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech
  odpočívajú v pokoji. Amen.
 6. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás!
  Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Farské oznamy, 18.8.2019

17. August 2019

Tak, ako minulé roky, aj tento rok organizujeme dve púte do Šaštína. Prvá púť bude na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15.9.), po nej navštívime Mikulčice (ČR).  Druhá púť bude na stretnutie Ružencového bratstva (5.10.) a po nej navštívime Trnavu. Zapísať sa môžete v sakristii.

 

 1. Milodary na farský kostol: 100 €. Milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

 1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe : Zora Recká Valková a Milan Adlt. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

 1. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!
  18.08.2019 DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  Malé Bedzany   7:30 h + Viktor, Anna, Daniela, Kamil, Tibor
  Tovarníky   9:00 h + Veronika, Marián a rodičia z oboch strán, Irenka, Jozef, Ján, Pavlína
  Farský kostol   9:00 h + rodičia Elena a Tomáš a starí rodičia z oboch strán
  Farský kostol 10:30 h + Milan (pohrebný úmysel)
  19.08.2019 PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období     
  Farský kostol 18:00 h + rodičia Anna, Ondrej, Oľga, Štefan a starí rodičia z oboch strán
  20.08.2019 UTOROK – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka     
  Farský kostol 18:00 h + Svätopluk
  21.08.2019 STREDA – sv. Pia X., pápeža, spomienka     
  Farský kostol 07:00 h Ľudmila a Ján
  22.08.2019 ŠTVRTOK – Panny Márie Kráľovnej, spomienka     
  Farský kostol 18:00 h + Eva
  Tovarníky 19:00 h + Michal, rodičia a bratia
  23.08.2019 PIATOK 20. týždňa v Cezročnom období    
  Malé Bedzany 16:30 h
  Farský kostol 18:00 h + Lýdia
  24.08.2019 SOBOTA – sv. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok     
  Farský kostol 07:00 h + Pavol, Emília a synovia
  Farský kostol 18:00 h + Vladimír, Ľudovít, Jozef, Katarína a Štefan
  25.08.2019 DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  Malé Bedzany   7:30 h
  Tovarníky   9:00 h + z rodiny
  Farský kostol   9:00 h za Božiu pomoc pre Samuela, Luciu, Broňu a Gabriela
  Farský kostol 10:30 h + Mária

Farské oznamy, 11.8.2019

17. August 2019
 1. V utorok 13. augusta bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v piatok 13. septembra) farníci z Tovarník.

 

 1. Vo štvrtok  (15. augusta) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Sväté omše v našej farnosti budú:

Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.

Malé Bedzany   16:30 h

Tovarníky         19:00 h

 

 1. Topoľčianska nemocnica v tomto čase prechádza rozsiahlou modernizáciou. Z tohto dôvodu bude doterajšia nemocničná kaplnka prebudovaná na Jednotku intenzívnej starostlivosti, nakoľko sa tieto priestory nachádzajú v tesnej blízkosti operačných sál. Posledné sv. omše v tejto doterajšej kaplnke budú v sobotu 17.8. o 18.00 hod. a v nedeľu 18.8. o 10.30 hod. Od pondelka 19.8. sa začne kaplnka vypratávať a sv. omše v nemocnici až do zriadenia novej nemocničnej kaplnky nebudú bývať. Na vybudovaní novej kaplnky sa intenzívne pracuje a predpokladá sa, že niekedy v septembri 2019 by mohla byť k dispozícii i s obnovou sv. omší. Vedeniu nemocnice ďakujeme za ústretovosť i nové priestory a vám drahí veriaci za pochopenie a trpezlivosť.

 

Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás

Farské oznamy, 4.8.2019

4. August 2019

 1. Dnes (4. augusta) je prvá nedeľa v mesiaci august. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
 1. Farská ofera dnes (v nedeľu augusta) je určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti. 
 1. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe : Margitu Jakubíkovú a  Ľudovíta Sokola. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 2. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00