Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2019

1. Od 1. augusta 2019 novým farárom bude páter Róbert Kurowidzki. V pastoračnej službe a vo všetkých záležitostiach pri vedení farnosti mu prajeme hojné požehnanie.

2. Tak isto od 1. augusta 2019 v našej farnosti začína svoje pôsobenie páter Miroslav Hruška, ktorému tiež vyprosujeme hojne požehnanie.

3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1. augusta od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 2. augusta od 16:00 h.

4. Na budúcu nedeľu (4. augusta) bude farská ofera.

5. Pomodlíme sa za zosnulých: †Jozefa a Ľudovíta. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 1. Srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pripravili  detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Homôľka: pani riaditeľke Art. Mgr. Dominike Balkovej, pánovi doktorovi Viliamovi Laudonovi, mládeži pod vedením Matúša Režného a všetkým, ktorí sprevádzali tábor modlitbami.  Pán Boh nech všetkých odmení hojným požehnaním za toto dielo.

 

 1. V piatok 26.07.2019, na vigíliu slávnosti sv. Gorazda patróna farnosti a spolupatróna kostola bude tento program:

17:30 h Ruženec,

18:00 h Svätá omša a poklona,

21:00 h – 22:00 h Apel Jasnohorský a Mariánska kytica z rôznych pobožností k Panne Márii.

 

 1. V sobotu 27.07.2019 na slávnosť sv. Gorazda bude tento program:

6:45 h Malé hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie,

7:00 h Svätá omša.

 1. V sobotu 13. júla boli ukončené práce montáže mozaiky. Mozaiku zaprojektoval a vykonal páter Kamil Dráb, redemptorista východného obradu zo Starej Ľubovne. V realizácii diela mu pomáhalo sedem osôb, hlavne študenti.

  Ďakujeme aj všetkým farníkom, ktorí k tomuto dielu prispeli: za požičanie a prevezenie lešenia, mužom ktorí stavali a rozoberali lešenie, za ubytovanie, občerstvenie, za upratovanie, tým ktorí prispeli na pohostenie a všetkým ostatným.
   

  Pán Boh nech ich odmení hojným požehnaním za toto dielo. 

 2. V nedeľu 28. júla sa počas svätej omše o 9:00 h rozlúčime s doterajším farárom, pátrom Wieslawom, ktorý končí svoju pastoračnú službu v našej farnosti a odchádza do Trnavy. Od 1. augusta 2019 novým farárom bude páter Róbert a kaplánom páter Miroslav Hruška zo Šaštína.

Essay Help

12. July 2019

Essay Help

If you are just about to write an essay, you’re probably wondering exactly what writing help is readily available for you. Writing essays has become easier since the invention of software that will do the job foryou. However, if you have just started out, you may be having difficulty determining how to get writing help for the essay.

There are many different software applications available on the market that can assist you along with your essay. Therefore whether you’re writing your essay or you’re employing a"guest" informative article, you ought not be intimidated with the thought of writing an essay assistance.

There are such a wide variety of computer software programs which are available to assist you in writing an paper, essay, thesis, and document. This doesn’t imply you need to get each package to get the very best help possible. In actuality, some bundles are far better than many others.

Some of the popular essay help Will Be as follows:

These are simply a couple of the article help packages which are around. I personally utilize Pinnacle Essay Writer. If you’d like extra information on other amazing composition assistance, take a look at a few of the sites listed below.

If you’d really like to learn more about a few of the essay-help programs, check out the"How to" tutorials and see how it may benefit you. In actuality, one of the tutorials that I used is available below.

Now you’ve got all that you need to start writing a article. Just remember that you’re the author, you’ve got total control on the format, style, and content of your article. Take advantage of these recommendations to lead you through your essay writing travel.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00