Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2019

 1. Dnes (v nedeľu 26. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. 
 1. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu. 
 1. Dnes (v nedeľu 26. mája) o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. (dodatočná svätá omša pred Apelom nebude). Loretánske litánie sa pomodlíme po Apele. 
 1. V pondelok po svätej omši vo farskom kostole bude Eucharistická poklona. Srdečne pozývame. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Koncert súboru „Trio Aquarelle“ z Rakúska v zložení klavír, violončelo a spev. Koncert bude v pondelok 27. mája o 18:00 h v Koncertnej sále  Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého. 
 1. V piatok 31. mája májová pobožnosť bude spoločná pre celú farnosť v kostole v Malých Bedzanoch. Májová pobožnosť začne o 20:00 h a následne bude svätá omša. (Svätá omša o 16:00 h v Malých Bedzanoch nebude.) Dopraviť sa treba samostatne. 
 1. Tento týždeň na štvrtok (30. mája) pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (29. mája) o 18:00 h.

V deň slávnosti, vo štvrtok (30. mája) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

 1. V piatok 31. mája začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. 
 1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (2. júna) bude farská ofera na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Na budúcu nedeľu (2. júna) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (2. júna) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

 1. Pomodlíme sa za zosnulú: †Hermínu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

1. Dnes v nedeľu (19. mája) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.

2. V utorok (21. mája) začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

3. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v utorok (21. mája) a v piatok (24. mája) z dôvodu nácviku detí, bude súkromná.

4. V stredu (22. mája) májová pobožnosť bude spoločná pre celú farnosť v kostole v Tovarníkoch. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

5. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu (25. mája) od 9:00 h.

6. Na budúcu nedeľu (26. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše o 9:00 h alebo v sobotu o 18:00 h.

 1. Hodová slávnosť v našej farnosti je dnes (v nedeľu 12. mája). Slávnostnú sv. omšu o 10:30 h, bude slúžiť páter Martin Lehončák OSPPE, provinciál.

 1. V pondelok 13. mája bude o 17:00 h Večeradlo, v modlitbách nás budú sprevádzať matky. Po svätej omši bude fatimský sprievod s májovou pobožnosťou.

 1. V stredu 15. mája o 18:00 h pozývame na májovú pobožnosť na Mechovičku. Po májovej pobožnosti bude svätá omša.

 1. Z dôvodu maľovania farského kostola, od pondelka 13. mája sväté omše budú slúžené v škole.

 1. Centrum voľného času, pri Základnej škole sv. Ladislava v spolupráci s našou farnosťou a najmä s mládežou z farnosti, organizuje Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od soboty 13. júla do soboty 20. júla 2019. Podrobnosti sú na prihláške.

 1. ZŠ sv. Ladislava srdečne ďakuje rodičom za pomoc pri úprave areálu  školy počas jarnej brigády.

 1. Program detí ZŠ sv. Ladislava ku dňu matiek sa pre nepriazeň počasia presúva na 20. mája do kinosály spoločenského domu. Ďakujem.

 1. Dnes (12. mája) je nedeľa Dobrého pastiera, preto ako po minulé roky je zbierka na diecézny seminár v Nitre.

 1. Dnes (5. mája) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h budú Vešpery. 
 1. V stredu 8. mája je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (ranná nebude). 
 1. Na budúcu nedeľu (12. mája) v našej farnosti budú hody, na ktoré sa pripravíme týmto programom:

Štvrtok 9.05.2019

17:50 h – Májová pobožnosť

18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou

Piatok 10.05.2019

17:50 h – Májová pobožnosť

18:00 h – Svätá omša

21:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii

Sobota 11.05.2019

  6:45 h – Malé hodinky

  7:00 h – Svätá omša

  Májová pobožnosť

18:00 h – Svätá omša

  Akatist

Nedeľa 12.05.2019

  8:50 h – Májová pobožnosť

  9:00 h – Svätá omša

10:30 h – Slávnostná svätá omša, celebrant páter Martin Lehončák, provinciál  

Pondelok 13.05.2019

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša, sprievod – Májová pobožnosť 

 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert súboru Ensemble Theasaurus Musicum v zložení lutna, flauta a spev. Koncert bude vo štvrtok 9. mája o 18:00 h v Evanjelickom kostole. 
 1. Loretánske litánie sa budeme modliť 10 min. pred večernou svätou omšou, okrem soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou svätou omšou. 
 1. V pondelok 6. mája počas svätej omši o 18:00 h bude duchovná obnova pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Po svätej omši bude krátke organizačné stretnutie. 
 1. Topoľčany: Dnes (v nedeľu mája) bude farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Dnes (v nedeľu 5. mája) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 5. mája) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola. 

 1. mája je nedeľa Dobrého pastiera, preto ako po minulé roky je zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulú: †Editu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00