Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2019

Farské oznamy, 21.4.2019

23. April 2019

 1. Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

 1. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

 1. Dnes (v nedeľu 21. apríla) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorka bude vždy po svätej omši.

 1. Veľkonočný pondelok – 22. apríla

7:30 h sv. omša – Malé Bedzany

9:00 h sv. omša – Tovarníky

9:00 h sv. omša – Farský kostol

 1. Na budúcu nedeľu (28. apríla) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert husľového virtuóza Jindřicha Pazderu s klavírnym sprievodom Václava Máchu. Koncert bude vo štvrtok 25. apríla o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša (na Gagarinovej ulici.)

 1. Apel Jasnohorský tento týždeň nebude.

Farské oznamy, 14.4.2019

14. April 2019

 1. Dnes (14. apríla) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filiálnych kostoloch v sakristii).
 1. Dnes (14. apríla) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia nášho mesta. 
 1. Malé Bedzany: Dnes (14. apríla) bude Krížová cesta o 15:00 h. 
 1. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 14. apríla) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 do 17:30 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 14. apríla) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h. 
 1. Program liturgii na veľkonočné Trojdnie bude nasledujúci: 

18.04.2019 Zelený štvrtok

 9:30 h Missa chrismatis v Katedrále v Nitre

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere:

17:00 h Malé Bedzany  

18:00 h farský kostol

19:00 h Tovarníky 

19.04.2019 Veľký piatok

12:00 h Krížová cesta na Kalvárii

Slávenie utrpenia a smrti Pána:

15:00 h farský kostol

15:00 h Tovarníky

17:00 h Malé Bedzany  

Po obradoch poklona pri Božom hrobe:

– Tovarníky, Malé Bedzany do 20:00 h

farský kostol do 22.00 h

19:30 h Lamentácie – farský kostol  (pozor zmena!)

21:30 h 1.deň Novény k Božiemu Milosrdenstvu  – farský kostol 

19.04. až 27.04.2019 – Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu 

20.04.2019 Biela sobota

  8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti (farský kostol, Tovarníky, Malé Bedzany)

  8:30 h Ranné chvály – farský chrám

12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň  – farský chrám

14:50 h Posvätenie pokrmov – farský kostol  

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – farský chrám

Eucharistická adorácia – farský chrám

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania: 17:00 h Malé Bedzany

                                                                                19:30 h farský kostol

                                                                                19:30 h Tovarníky

  

21.04.2019 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

  7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany

  9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky

  9:00 h Slávnostná sv. omša – farský kostol

10:30 h Slávnostná sv. omša – farský kostol

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – farský kostol

 

 1. Pomodlíme sa za †Elena.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

Farské oznamy, 7.4.2019

8. April 2019

1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 7. apríla) bude o 15:00 h na Kalvárii (- aj v Malých Bedzanoch). V modlitbách nás bude sprevádzať Farnosť Nanebovzatia Panny Márie.

2. Z dôvodu konania Krížovej cesty poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.

3. Krížová cesta v piatok 12. apríla sa uskutoční po svätej omši, čiže o 18:30 h. Ako po minulé roky bude po najbližších uliciach. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež.

 

 

4. V pondelok 8. apríla od 8:00 h do 20:00 h bude v našom farskom kostole z iniciatívy farníkov adorácia rodín za rodiny. Na túto aktivitu srdečne pozývame.

5. Na sobotu (13. apríla) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Bratstvo anjelov strážcov a nabudúce (v pondelok 13. mája) matky.

6. Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v piatok 12. apríla od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

7. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (14. apríla) od 14:00 h do 17:30 h.

8. V tento deň (v nedeľu 14. apríla) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

9. Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 10. apríla od 16:00 h a následne bude sv. omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 11. apríla svätá omša v Tovarníkoch nebude.

Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 13. apríla od 16:00 h a následne bude svätá omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 13. apríla o 16:00*h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 12. apríla svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.

10. Topoľčany: Dnes (v nedeľu 7. apríla) je farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.
Tovarníky: Dnes (v nedeľu 7. apríla) je farská ofera na obnovu oplotenia.
Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 7. apríla) je farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

11. Pomodlíme sa za †Antona.
Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00