Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2019

Farské oznamy, 31.3.2019

31. March 2019

 1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 31. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii (- aj v Malých Bedzanoch). V modlitbách nás budú sprevádzať manželia. 
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h. Sprevádzať nás budú prvoprijímajúce deti, ktorým odovzdáme posvätené modlitebné knižky. Pobožnosť Krížovej cesty v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 1. Prihlášky na tábor sú v sakristii. 
 1. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva dnes (v nedeľu 31. marca) po večernej svätej omši na Modlitby matiek. 
 1. Základná Škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka bude prebiehať 1.4. pondelok, 2.4. utorok a 5.4. piatok v čase od 8:00 h do 17:00 h. 
 1. Pozývame na druhý ročník Extrémnej krížovej cesty. Začneme ju v piatok 5. apríla o 20:00 h. Tento rok ju spojíme s výstupom na Panskú Javorinu. Podrobnosti a zápis u pátra Róberta.   
 1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (7. apríla) bude farská ofera na maľovanie a na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Na budúcu nedeľu (7. apríla) bude farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (7. apríla) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola. 

 1. Pomodlíme sa za †Ladislava a †Rudolfa.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 24.3.2019

24. March 2019

 1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 24. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii. V modlitbách nás bude sprevádzať Farnosť Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h – sprevádzať nás budú rodiny. V Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 1. V pôstnom období je Kalvária v Topoľčanoch otvorená vždy v piatok 15:00 h – 18:00 h a v nedeľu 13:00 h – 18:00 h.
 1. Prihlášky na tábor sú v sakristii. 
 1. Na pondelok 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše budú: Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 17:00 h., Farský chrám 18:00 h. Tento deň začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.  
 1. V utorok 26. marca o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pol hodiny pred Apelom (20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. 
 1. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch organizuje od  -31. marca (piatok – nedeľa) po večernej svätej omši Modlitby matiek. 
 1. Svätý otec pozýva Cirkev k pôstnej iniciatíve „24 hodín pre Pána“ v piatok a sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. V tomto roku je to 29. a 30. marca. Cieľom podujatia je prehĺbiť vzťah s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia, ako i prosiť za návrat ľudí k Bohu. V našom kostole bude poklona od 21:00 h do 23:00 h. 
 1. Pripomíname, že je možnosť sa zapísať na púť do Talianska. 
 1. Základná Škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka bude prebiehať 1.4. pondelok, 2.4. utorok a 5.4. piatok v čase od 8:00 h do 17:00 h.  
 1. Pomodlíme sa za †Jozefa.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 17.3.2019

18. March 2019

 1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 17. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo. 
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h – sprevádzať nás budú ženy. V Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 1. Na Duchovné cvičenia s Knihou Daniela vás pozýva páter Róbert každý piatok na svätej omši o 18:00 h.  
 1. Prihlášky na tábor sú v sakristii.
 1. Na utorok 19. marca pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú: Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 17:00 h., Farský chrám 18:00 h. 
 1. V pondelok 8. apríla od 8:00 h do 20:00 h bude v našom farskom kostole z iniciatívy farníkov adorácia rodín za rodiny. Na túto aktivitu srdečne pozývame.
 1. V pôstnom období je Kalvária v Topoľčanoch otvorená vždy v piatok 15:00 h – 18:00 h a v nedeľu 13:00 h – 18:00 h
 1. Pomodlíme sa za †Pavla.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

1. Krížová cesta dnes (v nedeľu 10. marca) bude o 15:00 h na Kalvárii. Pobožnosť Krížovej cesty bude tento rok za každého počasia na Kalvárii.

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h – sprevádzať nás budú muži. V Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.

3. Topoľčany: V pondelok (11. marca) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2019.

4. Na stredu (13. marca) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať mládež a nabudúce (v sobotu 13. apríla) Bratstvo anjelov strážcov.

5. V pôstnom období týždenná poklona nebude v piatok, ale vo štvrtok po svätej omši.

6. Na Duchovné cvičenia s Knihou proroka Daniela vás pozýva páter Robert každý piatok na svätej omši o 18:00 h.

7. V nedeľu 24. marca sa uskutoční púť mužov v Hronskom Beňadiku. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na plagáte na nástenke a na internetovej stránke.

9. Svätý otec pozýva Cirkev k pôstnej iniciatíve „24 hodín pre Pána“ v piatok a sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. V tomto roku je to 29. a 30. marca. Cieľom podujatia je prehĺbiť vzťah s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia, ako i prosiť za návrat ľudí k Bohu. Bližšie informácie budú neskôr.

10. Dnes (nedeľa 10. marca) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

11. Pomodlíme sa za †Máriu.
Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00