Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2019

Farské oznamy, 24.2.2019

24. February 2019

 1. K prvému piatku v mesiaci marec a aj pred pôstnym obdobím, budeme spovedať vo farskom kostole hlavne v utorok (26. februára) od 17:00 h,. v Tovarníkoch vo štvrtok (28. februára) od 16:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok (1. marca) od 16:00 h. 
 1. V utorok 26. februára o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pol hodiny pred Apelom (20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. 
 1. Na budúcu nedeľu (3. marca) adoráciou o 15:00 h začneme Trojdnie pred pôstnym obdobím. 
 1. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme. 
 1. Oznam Zboru Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch:

Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu. Radi uvítame každého záujemcu! 

 1. Pripomíname, že je možnosť sa zapísať na púť do Talianska. Informácie sú na letáčikoch pod chórusom, na nástenke a na internetovej stránke. 
 1. V sobotu 9. marca o 16:00 h budú v našom farskom kostole ekumenické modlitby. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. Topoľčany: Na budúcu nedeľu (3. marca) bude farská ofera na mozaiku do nášho kostola.

Tovarníky:  Po dohodnutí z Farskou radou v Tovarníkoch plánujeme obnovenie a rozšírenie oplotenia pri našom kostole smerom k Jacovciam, preto zbierka na budúcu nedeľu (3. marca) bude na obnovu oplotenia. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. 

Malé Bedzany: Na budúcu nedeľu (3. marca) bude farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola – plánujeme obnovu náteru veže, vitráže do okien a obnovu liturgických nádob.  

Farské oznamy, 17.2.2019

16. February 2019

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili do aktivít Národného týždňa manželstva. 
 1. Pripomíname, že je možnosť sa zapísať na púť do Talianska. Informácie sú na letáčikoch pod chórusom, na nástenke a na internetovej stránke. 
 1. Oznam Zboru Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch:

Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. Stačí k tomu sluch, nadšenie, láska k spevu a duchovnej hudbe a vôľu priložiť ruku k ušľachtilému dielu. Napriek uponáhľanej dobe, kedy je človek doslova zavalený povinnosťami, ponúka kolektív členov zboru zastavenie sa, oddýchnutie od bežných povinností a načerpania nových síl, prostredníctvom tónov chrámovej hudby a duchovej piesne na nácvikoch každý týždeň v piatok. Touto formou aktívneho odpočinku a aj osobnej obety noví speváci prispejú nielen k obohateniu liturgie nášho chrámu, obohateniu druhých ale aj seba samých a svojich rodín V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu. Radi uvítame každého záujemcu!

Soli Dei Gloria! Všetko pre česť a slávu Božiu!

Zbor Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. 

 1. Pomodlíme sa za zosnulých: †Evu a †Annu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00