Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2019

Farské oznamy, 27.1.2019

26. January 2019
 • Dnes (v nedeľu 27. januára) po večernej svätej omši vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch budú Modlitby matiek.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok od 17:00 h.
 • Sviatok Obetovania Pána pripadá na sobotu 2. februára. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätej omši o 9:00 h., v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu v pondelok 4. februára o 18:00 h.
 • Naša farnosť organizuje päťdňovú púť do Talianska (Loreto – Lanciano – San Giovanni Rotondo – Monte Cassino – Assisi) od pondelka 29. apríla do piatku 3. mája 2019. Podrobnosti sú na plagáte a na letáčiku pod chórusom. Nahlásiť sa môžete v sakristii.
 • Centrum voľného času, pri Základnej škole sv. Ladislava v spolupráci s našou farnosťou a najmä s mládežou z farnosti, organizuje Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od nedele 14. júla do nedele 21. júla 2019. Podrobnosti budú na prihláške.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 3. februára bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 20.1.2019

19. January 2019
 • Vyvrcholenie deviatnika bude dnes (v nedeľu 20. januára) slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., ktorej bude predsedať HELic ThDr. Pavol Kollár PhD. Všetkých srdečne pozývame.
 • Pokračujeme v celoslovenskom týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa dovŕši v piatok 25. januára. Z tejto príležitosti bude vo farskom kostole poklona vo štvrtok 24. januára.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch organizuje od  25. – 27. januára (piatok – nedeľa) po večernej svätej omši Modlitby matiek.
 • V sobotu (26. januára) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Pol hodiny pred Apelom bude svätá omša (zo soboty) za povolania do Rádu pavlínov.
 • Naša farnosť organizuje päťdňovú púť do Talianska (Loreto – Lanciano – San Giovanni Rotondo – Monte Cassino – Assisi) od pondelka 29. apríla do piatku 3. mája 2019. Podrobnosti sú na plagáte a na letáčiku pod chórusom. Nahlásiť sa môžete v sakristii.
 • Tiež vopred oznamujeme, že naša farnosť organizuje dvojdňovú púť do Poľska na tieto pútnické miesta: Częstochowa, Turza Śląska, Pszów a Rudy Raciborskie. Púť bude v sobotu a nedeľu 15. a 16. júna 2019.
 • Centrum voľného času, pri Základnej škole sv. Ladislava v spolupráci s našou farnosťou a najmä s mládežou z farnosti, organizuje Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od nedele 14. júla do nedele 21. júla 2019. Podrobnosti budú na prihláške.

Farské oznamy, 13.1.2019

12. January 2019

Pobožnosť deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu bude dnes (v nedeľu) o 8:45 h a cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h (aj v stredu). Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 20. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., ktorej bude predsedať HELic ThDr. Pavol Kollár PhD. Všetkých srdečne pozývame. 

Dnes (v nedeľu 13. januára) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 16:00 h bude Večeradlo, o 17:00 h svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v stredu 13. februára) manželia.

V utorok 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

Od piatku 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

Upozorňujeme, že od januára 2019 Katolícke noviny stoja 0,70 €.

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.

Pomodlíme sa za zosnulú: †Helenu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00