Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2018

Farské oznamy, 30.12.2018

29. December 2018
 1. Dnes (v nedeľu 30. decembra) na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 2. Dnes (v nedeľu 30. decembra) o 15:00 h bude v našom farskom kostole koncert Speváckeho Zboru Sv. Martina z Bojníc. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.
 3. V pondelok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v  Malých Bedzanoch po svätej omši o 15:00, v Tovarníkoch po svätej omši o 17:00 h a vo farskom chráme o 17:00 h.
 4. V pondelok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
 5. V utorok 1. januára 2019 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň sväté omše budú slúžené ako v nedeľu.
 6. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch v sobotu 5.01.2019 od 14.00 h., v Topoľčanoch a Tovarníkoch v nedeľu 6.01.2019 od 14.00 h.
 7. V utorok 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.
 8. V nedeľu 6. januára po svätej omši v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch bude krátky program koledníkov Dobrej noviny a po programe bude možné prispieť na podporu rozvojových projektov v Afrike.

Farské oznamy, 23.12.2018

23. December 2018

 1. V sobotu 22. decembra nám skauti z Bošian do nášho farského chrámu doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

 1. Posledná rorátna svätá omša bude slúžená zajtra (24. decembra) o 7:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

 1. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

 1. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

 1. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

 1. Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

 1. V stredu 26. decembra pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

 1. V piatok 28. decembra o 16:00 h v našom farskom kostole bude koncert zboru z Terchovej: „Terchovské Vianoce“. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.

 1. V sobotu 29. decembra sa počas sv. omše o 7:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2018.

 1. V nedeľu 30. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 1. V nedeľu 30. decembra o 15:00 h bude v našom farskom kostole koncert Speváckeho Zboru Sv. Martina z Bojníc. Srdečne pozývame. Vstupné dobrovoľné.

 1. V utorok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 1. Minulý týždeň bolo namontovaných sedem nových drevených dverí vo vnútri farského kostola. Bola tiež vytvorená dodatočná spovedná miestnosť.

 1. Po konzultácii s liturgickou komisiou z Biskupského úradu z Nitry sme pristúpili k realizácii krstiteľnice, ktorá bude umiestnená pri stene medzi bohostánkom a sakristiou.

 1. Je už pripravený projekt mozaiky do presbytéria farského kostola. Autorom projektu je páter Kamil Dráb. Projekt a jeho postupujúcu realizáciu si budete môcť pozrieť na fotkách pod chórusom. Montáž mozaiky je plánovaný na prvý týždeň júla.

 1. Pomodlíme sa za zosnulú: †Margitu.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00