Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre August, 2018

Farské oznamy, 26.8.2018

25. August 2018

1. Dnes (v nedeľu 26. augusta) na sviatok Panny Márie Čenstochovskej o 21:00 h bude Apel Jasnohorský a po ňom sprievod s Jasnohorskou ikonou z kostola do farskej kaplnky.

2. Na slávnosť Panny Márie Sedembolestnej ako po minulé roky organizujeme púť do Šaštína a do Mariahilfberg v Rakúsku.  Program je na plagáte.

3. V stredu 29. augusta a v sobotu 1. septembra budú štátne sviatky, preto v tieto dni bude svätá omša vo farskom chráme slúžená o 9:00 h.

4. V nedeľu 9. septembra nás čaká tradičná púť k Panne Márii Topoľčianskej. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole len o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Topoľčianskej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude).

5. Malé Bedzany:  Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 9. septembra. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 6.09.2018

18:00 h – Svätá omša. Poklona.

Piatok 7.09.2018

18:00 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach.  

Sobota 8.09.2018

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach.

Nedeľa 9.09.2018

7:30 h – Svätá omša.   

6. Farská ofera na budúcu nedeľu (2. septembra) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

20. August 2018

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00