Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2018

1. K prvému piatku v mesiaci august, budeme spovedať vo farskom kostole hlavne v utorok (31. júla) od 17:00 h,. v Tovarníkoch vo štvrtok (2. augusta) od 18:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok (3. augusta) od 16:00 h.

2. V nedeľu 5. augusta bude púť na Mechovičke. Podrobnosti sú na plagáte.

3. Farská ofera na budúcu nedeľu (5. augusta) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

 

Pomodlíme sa za † Margitu a † Oľgu.

 

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

  1. V piatok 27. júla, pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Slávnostná svätá omša bude slúžená o 18:00 h.
  2. Duchovný program na vigíliu slávnosti (vo štvrtok 26. júla) začne o 21:00 h a vyvrcholí o 24:00 h  svätou omšou. Podrobnosti sú na plagáte a na letáčiku.
  3. Pomodlíme sa za + Emíliu, Margitu, Jozefa, Petra, Pavla a Květušu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy 15.7.2018

16. July 2018

Vopred oznamujeme, že na budúci týždeň, v piatok 27. júla, pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Duchovný program na vigíliu slávnosti (vo štvrtok 26. júla) začne o 21,00h  a vyvrcholí o 24,00h  svätou omšou. Podrobnosti sú na plagáte.

 

 

 

 

 

 

 

1. Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Areál zdravia pri Jedľových Kostoľanoch. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

2. V piatok 13.júla o 17:00 h bude Večeradlo, v ktorom nás modlitbami budú sprevádzať otcovia a na budúci mesiac farníci z  Malých Bedzian.  Po svätej omši bude mariánsky sprievod.

3. Malé Bedzany: Z dôvodu fatimskej pobožnosti svätá omša v Malých Bedzanoch v piatok nebude.  

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00