Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2018

1. V stredu (27. júna) pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Svätá omša bude slúžená o 7:00 h a o 18:00 h.

2. Na slávnosť sv. Petra a Pavla v piatok 29. júna náš farník vdp. kanonik Jaromír Kročka oslávi na svätej omši o 18:00 h vo farskom chráme 60 rokov kňazstva. Na oslavy srdečne pozývame.

3. V tento deň (v piatok 29. júna) je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla.

Sväté omše budú slúžené:

Farský kostol – vigília (štvrtok 28. júna) 18:00 h.,

 – v deň slávnosti 7:00 h a 18:00 h;

Malé Bedzany 16:30 h; Tovarníky 19:00 h.  V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.

4. Odchod detí do tábora bude v sobotu (30. júna) o 9:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Prihlásených je okolo 130 účastníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.

5. Oznamujeme birmovancom , ktorí ešte nedostali DVD zo svojich osláv, aby si ho prevzali v sakristii.

6. Farská ofera na budúcu nedeľu (1. júla) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch farnosti.

7. Počas prázdnin z našich pavlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2018

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou

Za púť je zodpovedný:

Kazimír Kogut:

+421904 940182
e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

 

Trnava: 12.-26.08.2018

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán

Za púť je zodpovedný:

Miroslav Hruška:   

+421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com

Farské oznamy 17.6.2018

22. June 2018

 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na operetu Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál, ktorý bude v pondelok 18. júna o 18,00 hod. v Dome kultúry. Účinkovať budú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša.
 1. V sobotu 23. júna svätú omšu o 18:00 h bude slúžiť pavlínsky novokňaz, páter Martin Gajarský OSPPE. Po svätej omši pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
 1. V piatok 22. júna po svätej omší, mládež našej farnosti pozýva na poklonu, ktorej obsahom bude modlitba za rodiny. Srdečne pozývame. 
 2. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 30. júna do 7. júla (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola).

 1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne  modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
 1. V stredu 13. júna bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a nabudúce (v piatok 13.07.2018) otcovia. 
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd z našej farnosti do Česka bude v sobotu 16. júna o 6:00 h (ráno) od Základnej školy sv. Ladislava. 
 1. V sobotu 16. júna svätá omša bude len večer o 18:00 h.

 1. Dnes (v nedeľu júna) sú oslavy Božieho Tela vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 1. Dnes (3. júna) je prvá nedeľa v mesiaci jún. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
 2.  V pondelok 4. júna po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september.
 3. V sobotu (9. júna) o 10:30 h. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy vyslúži našim birmovancom Sviatosť birmovania.
 4. Pokračovanie v modlitbe Deviatnika pred sviatosťou birmovania a nácvik všetkých birmovancov pokračuje v pondelok o 16:30 h.
 5. Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v piatok (8. júna)  od 17:00 h.
 6. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v pondelok (4. júna) a vo štvrtok (7. júna) z dôvodu nácviku birmovancov, bude súkromná.
 7. Z dôvodu vysluhovania sviatosti birmovania svätá omša v sobotu 9. júna o 7:00 h nebude.
 8. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne  modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 9. Odporúčame vašim modlitbám oslávenca pátra Róberta, ktorý vo štvrtok 7. júna oslávi 50 rokov života.
 10. Farská ofera (v nedeľu júna), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci jún, bude určená na pokračovanie v prác v jednotlivých kostoloch. 

Pomodlíme sa za + Ľudmilu. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00