Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2018

30. April 2018

Farské oznamy, 29.4.2018

30. April 2018

1. V utorok (1. mája) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť 10 min. pred svätou omšou, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.

2. V utorok (1. mája) je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). V tento deň májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou.

3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (3. mája) od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (4. mája) od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

4. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert Sláčikového kvarteta z Brna, ktorý bude vo štvrtok (3. mája) o 18:00 h v Evanjelickom kostole.

5. Odchod autobusu na pútnický zájazd: do Čenstochovej a na iné pútnické miesta bude v sobotu (5. mája) o 5:30 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete najneskôr vo štvrtok (3. mája).

6. Z dôvodu konania pútnického zájazdu, ranná svätá omša v sobotu 5. mája o 7:00 h nebude.

7. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísane na plagáte na nástenke pred farským kostolom.

8. Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční na budúcu stredu (9. mája) po večernej svätej omši (18:45 h).

9. Organizačné stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v utorok (15. mája) po večernej svätej omši (18:45 h).

Farské oznamy, 22.4.2018

21. April 2018

1. V pondelok (23. apríla) po svätej omši pozývame na nácvik spevov na adoráciu.

2. Farský kostol: V utorok (24. apríla) bude Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za duchovné povolania.

3. Vo štvrtok (26. apríla) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. Pol hodiny pred Apelom (o 20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. (Nakoľko pri Apeli bude príhovor a spevy, svätá omša bude bez kázne a bez spevov.)

4. Tovarníky: Vo štvrtok (26. apríla) po svätej omši bude v kostole v Tovarníkoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť hlavne za duchovné povolania.

5. Malé Bedzany: V piatok (27. apríla) po svätej omši bude v kostole v Malých Bedzanoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za duchovné povolania.

6. Kto má záujem o  pútnické zájazdy môže sa prihlásiť v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte.

7. 27. – 29. apríla vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie budú Laické ľudové misie. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Dnes (v nedeľu 22. apríla) je nedeľa Dobrého pastiera. Ako po minulé roky je zbierka určená na diecézny seminár v Nitre.

Pomodlíme sa za †Emíliu Vančovú, †Jolanu Kokavcovú. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 15.4.2018

16. April 2018

  1. Kto má záujem o pútnické zájazdy možné sa prihlásiť  v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte. 
  1. Prihlášky na detský letný kresťanský tábor sú v zadnej časti kostola (filiálky: v sakristii). 
  1. Budúca nedeľa (22. apríla) je nedeľa Dobrého pastiera. V tento deň ako po minulé roky bude zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
  1. Hody v našej farnosti budú v nedeľu 13. mája.
  2. 27. – 29. apríla vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie budú Laické ľudové misie. Podrobnosti sú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00