Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre March, 2018

Farské oznamy, 25.3.2018

24. March 2018

 1. Dnes (25. marca) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke a na internetovej stránke farnosti.
 1. Dnes (v nedeľu 25. marca) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia z topoľčianskych škôl. 
 1. Sviatosť zmierenia pred Veľko-nočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (25. marca) od 14:00 h do 16:00 a od 16:30 do 17:30 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 25. marca) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h. 
 1. V pondelok (26. marca) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. Pol hodiny pred Apelom (o 20:30 h) bude svätá omša za povolania do rádu pavlínov. Nakoľko pri Apeli bude príhovor a spevy, svätá omša bude bez kázne a bez spevov. 
 1. V utorok (27. marca) po svätej omši pozývame na nácvik spevov na adoráciu na Bielu sobotu.
 1. V stredu (28. marca) o 18:00 h bude na fare organizačné stretnutie o liturgii Posvätného Trojdnia.
 1. V stredu (28. marca) bude Kalvária otvorená od 8:00 h do 12:00 h.
 1. Na Veľký piatok (30. marca) bude Kalvária otvorená od 8:00 h do 20:00 h.
 1. Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 4. 4. – 6. 4. 2018 v čase od 8:00 do 17:00 h. Zapísať dieťa bude možné aj v ostatných pracovných dňoch do konca apríla.

Bližšie informácie o škole a tlačivá na stiahnutie nájdete na webovej stránke školy. 

 1. Na Zelený štvrtok 29.03.2018 omša na pamiatku Pánovej večere:

17:00 h Malé Bedzany

18:00 h Farský chrám

19:00 h Tovarníky

 1. Na Veľký piatok 30.03.2018 bude nasledujúci program:

12:00 h Krížová cesta na Kalvárii, 

15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám a Tovarníky

17:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Malé Bedzany,  

17:30 h Lamentácie – Farský chrám,   

21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  – Farský chrám,

Po obradoch poklona pri Božom hrobe 

– Farský chrám do 22.00 h.,

– Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.

Na  Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

 1. Na Bielu sobotu 31.03.2018 bude tento program:

8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti 

    – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.

8:30 h Ranné chvály – Farský chrám,

12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň  – Farský chrám,

14:50 h Posvätenie pokrmov  – Farský chrám,  

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám,

  Eucharistická adorácia – Farský chrám,

15:00 h Posvätenie pokrmov Malé Bedzany,   

17:00 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Malé Bedzany,

19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám

a Tovarníky.

 

 1. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany

9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky

9:00 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol

10:30 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol

15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský kostol

 1. Veľkonočný pondelok

7:30 h sv. omša – Malé Bedzany

9:00 h sv. omša – Tovarníky

9:00 h sv. omša – Farský kostol

 1. V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (1. apríla) bude farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Pomodlíme sa za †Kamila Hrdličku, †Milana Žaťku. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 18.3.2018

16. March 2018

1. Dnes (v nedeľu 18. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

2. Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 18. marca) bude Krížová cesta o 15:00 h.

3. Krížová cesta sa v našom farskom kostole v piatok 23. marca uskutoční po svätej omši, čiže o 18:45 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež.

4. V pondelok 19. marca pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. V tento deň sväté omše budú slúžené:
-Malé Bedzany 16:30 h
-Tovarníky 17:00 h
-Farský kostol 18:00 h

5. Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v piatok 23. marca od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

6. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (25. marca) od 14:00 h do 17:30 h.

7. V tento deň (v nedeľu (25. marca) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

8. Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 24. marca od 16:00 h a následne bude svätá omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 24. marca od 16:00*h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 23. marca svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.

9. Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 24./25. marca sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

10. Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 21. marca od 16:00 h a následne bude sv. omša.
Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.
Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 22. marca svätá omša v Tovarníkoch nebude.

11. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska zbierka dnes (v nedeľu 18. marca) bude určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

12. Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 4. 4. – 6. 4. 2018 v čase od 8:00 do 17:00 h. Zapísať dieťa bude možné aj v ostatných pracovných dňoch do konca apríla.

Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a kresťanskú výchovu. Prijíma žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí. V priestoroch školy sa nachádza Centrum voľného času, Základná umelecká škola sv. Lukáša a pobočka Tribečskej knižnice. Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Bližšie informácie o škole a tlačivá na stiahnutie nájdete na webovej stránke školy.

13. Festivalový výbor THJ Vás pozýva na Otvárací koncert 24. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje akordeónové duo „DUO ACCOSPHERE“ Koncert bude v stredu 21. marca o 18:00 h v Evanjelickom kostole.

Pomodlíme sa za †Martu Bezakovú, †Jiřího Martinu, †Jozefa Herdu, †Máriu Hadvigovú a †Michala Vozára. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 11.3.2018

10. March 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 11. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii.

 

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty nás vo farskom chráme budú sprevádzať prvoprijímajúce deti.

3. V utorok (13. marca) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V tento deň nás v modlitbách bude sprevádzať mládež. Na budúce 13. apríla Bratstvo anjelov strážcov.

4. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

5. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska zbierka na budúcu nedeľu (18. marca) bude určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Pomodlíme sa za †Bertu Gajdosovú a †Štefana Ďurčeka. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 4.3.2018

3. March 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 4. marca) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Z tohto dôvodu poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.     

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 19:00 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu o 9:30 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať v piatok muži.

 

3. V pondelok (5. marca) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2018.

4. V piatok a sobotu, 9. a 10. marca, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Podrobnosti sú na plagáte, na internetovej stránke a na letáčikoch.

5. Na Peregrináciu sa pripravujeme aj deviatnikom, ktorého obsahom je ruženec k sedembolestnej Panne Márii. Deviatnik bude pokračovať (v nedeľu 4. marca pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h) v stredu po rannej svätej omši a v ostatné dni pred večernou svätou omšou.

6. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

Pomodlíme sa za +Annu Palovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00