Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2018

Farské oznamy, 25.2.2018

24. February 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 25. februára) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.     

 

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať v piatok ženy.

3. V pondelok 26. februára o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok (27. februára) od 17:00 h.

5. V noci z 2. na 3. marca pozývame na prvý ročník EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY, ktorá v tomto roku bude spojená s výstupom na Marhát. Podrobnosti o účasti u pátra Róberta.

6. V pôstnom období 9. a 10. marca, v piatok a sobotu, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Vo štvrtok 1. marca začneme deviatnik pred prergrináciou v našej farnosti, ktorého obsahom bude ruženec k sedembolestnej Panne Márii. Podrobnosti sú na plagáte.

7. 29. apríla 2018, v nedeľu večer o 17.00 h, začne v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dvojdňová duchovná obnova pre členov Bratstva anjelov strážcov. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Farský kostol: Vo farskom chráme budú bývať nácviky piesní na poklony v niektoré utorky po svätej omši. O nácvikoch piesní budeme vopred oznamovať. V najbližší utorok (27. februára) bude nácvik kanónov z Taizé. Srdečne pozývame.  

9. Farský kostol: Vo štvrtok (1. marca) po svätej omši bude vo farskom chráme organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

10. Tovarníky: V nedeľu (4. marca) bude po svätej omši v Tovarníkoch krátke organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

11. Malé Bedzany: V nedeľu (4. marca) bude po svätej omši v Malých Bedzanoch krátke organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

Pomodlíme sa za +Veroniku Košecovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 18.2.2018

17. February 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 18. februára) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať v piatok Farská rada a v nedeľu Ružencové bratstvo.

3. V noci z 2. na 3. marca pozývame na prvý ročník EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY, ktorá v tomto roku bude spojená s výstupom na Marhát. Podrobnosti o účasti u pátra Róberta.   

4. V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.

5. V pôstnom období, 9. a 10. marca, v piatok a sobotu si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Podrobnosti budú na plagáte.

6. Dnes (v nedeľu 18. februára) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Pomodlíme sa za +Emíliu Buranskú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Farské oznamy, 11.2.2018

9. February 2018

 1. Dnes (v nedeľu 11. februára) je 160 rokov od zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri dodatočnej svätej omši o 16:00 h vo farskom chráme budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Každý chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť. 
 1. Dnes v nedeľu, pondelok a utorok 11.-13. februára bude vo farskom kostole trojdnie pred pôstnym obdobím. V rámci trojdnia dnes (v nedeľu 11. februára) bude lurdská pobožnosť, v pondelok po svätej omši adorácia a v utorok Fatimská pobožnosť. 
 1. Od pondelka do nedele, 12.-18. februára, bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. 
 1. Fatimská pobožnosť v našej farnosti utorok 13. februára začne o17:00 h Večeradlom. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia. Po svätej omši sa uskutoční v priestoroch Základnej školy sv. Ladislava stretnutie ružencového bratstva počas ktorého budú voľby horliteliek. 
 1. Tento týždeň (14. februára) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. 

Na Popolcovú stredu budú sväté omše v našej farnosti:

Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.

Malé Bedzany   16:30 h

Tovarníky          17:00 h   

 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať manželia. 
 1. Na budúcu nedeľu (18. februára) Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii, alebo v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto konania pobožnosti upresníme v nedeľu v oznamoch. 
 1. V pôstnom období 9. a 10. marca, v piatok a sobotu si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Pobožnosť začne sprievodom so sochou od parkoviska pred ZŠ sv. Ladislava v piatok (9.03.2018) pred večernou svätou omšou. Slávnostnej svätej omši bude predsedať páter Martin Lehončák, provinciál pavlínov na Slovensku a farár farnosti Šaštín- Stráže. Podrobnosti budú na plagáte. 

Na budúcu nedeľu (18. februára) bude zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 4.2.2018

3. February 2018

 1. Dnes (4. februára) je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame. 
 1. Zajtra, v pondelok (5. februára) na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie sviec pre prvoprijímajúce deti. Na Eucharistiu, v tento deň, pozývame deti a aj ich rodičov. 
 1. Na budúcu nedeľu (11. februára) bude 160 rokov od zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri dodatočnej svätej omši o 16:00 h vo farskom chráme budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Každý chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť. 
 1. V nedeľu, pondelok a utorok 11.-13. februára bude vo farskom kostole trojdnie pred pôstnym obdobím. 
 1. Od pondelka do nedele, 12.-18. februára, bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. 
 1. V pôstnom období, 9. a 10. marca, v piatok a sobotu si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Pobožnosť začne sprievodom so sochou od parkoviska pred ZŠ sv. Ladislava v piatok (9.03.2018) pred večernou svätou omšou. Slávnostnej svätej omši bude predsedať páter Martin Lehončák, provinciál pavlínov na Slovensku a farár farnosti Šaštín- Stráže. Podrobnosti budú na plagáte. 
 1. Farská ofera dnes (v nedeľu 4. februára) je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za +Annu Ronecovú . Odpočinutie večné daj jej, Pane.    A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00