Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2018

Farské oznamy, 25.2.2018

24. February 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 25. februára) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.     

 

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať v piatok ženy.

3. V pondelok 26. februára o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok (27. februára) od 17:00 h.

5. V noci z 2. na 3. marca pozývame na prvý ročník EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY, ktorá v tomto roku bude spojená s výstupom na Marhát. Podrobnosti o účasti u pátra Róberta.

6. V pôstnom období 9. a 10. marca, v piatok a sobotu, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Vo štvrtok 1. marca začneme deviatnik pred prergrináciou v našej farnosti, ktorého obsahom bude ruženec k sedembolestnej Panne Márii. Podrobnosti sú na plagáte.

7. 29. apríla 2018, v nedeľu večer o 17.00 h, začne v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dvojdňová duchovná obnova pre členov Bratstva anjelov strážcov. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Farský kostol: Vo farskom chráme budú bývať nácviky piesní na poklony v niektoré utorky po svätej omši. O nácvikoch piesní budeme vopred oznamovať. V najbližší utorok (27. februára) bude nácvik kanónov z Taizé. Srdečne pozývame.  

9. Farský kostol: Vo štvrtok (1. marca) po svätej omši bude vo farskom chráme organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

10. Tovarníky: V nedeľu (4. marca) bude po svätej omši v Tovarníkoch krátke organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

11. Malé Bedzany: V nedeľu (4. marca) bude po svätej omši v Malých Bedzanoch krátke organizačné stretnutie spojené s peregrináciou šaštínskej sochy. Pozývame farníkov, ktorí chcú mať väčšiu účasť na príprave tejto aktivity.

Pomodlíme sa za +Veroniku Košecovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 18.2.2018

17. February 2018

 

1. Dnes (v nedeľu 18. februára) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať v piatok Farská rada a v nedeľu Ružencové bratstvo.

3. V noci z 2. na 3. marca pozývame na prvý ročník EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY, ktorá v tomto roku bude spojená s výstupom na Marhát. Podrobnosti o účasti u pátra Róberta.   

4. V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.

5. V pôstnom období, 9. a 10. marca, v piatok a sobotu si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Bude to pobožnosť, ktorá sa volá „Peregrinácia“, čiže putovanie kópie sochy Sedembolestnej zo Šaštína. Podrobnosti budú na plagáte.

6. Dnes (v nedeľu 18. februára) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Pomodlíme sa za +Emíliu Buranskú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00