Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2018

Farské oznamy, 28.1.2018

27. January 2018

1. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že v sobotu a v nedeľu (27.-28. januára) po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pokračuje modlitbové trojdnie. Všetci, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami sú srdečne pozvaní.

2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok (30 januára) od 17:00 h.

3. Birmovancom pripomíname prvopiatkovú spoveď.

4. Sviatok Obetovania Pána pripadá na piatok 2. februára. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.
V Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:00 h.

5. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na posvätenie až v pondelok 5. februára na svätú omšu o 18:00 h.

6. V sobotu (3. februára) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 7:30*h., v Tovarníkoch o 10:00 h a vo farskom chráme o 9:00 h a o 18:00 h.

7. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. februára v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Farská ofera na budúcu nedeľu (4. februára) bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Informácie o pútnických zájazdoch

Taliansko, apríl 2019

Poľsko, jún 2019

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00