Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre January, 2018

Farské oznamy, 28.1.2018

27. January 2018

1. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že v sobotu a v nedeľu (27.-28. januára) po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pokračuje modlitbové trojdnie. Všetci, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami sú srdečne pozvaní.

2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok (30 januára) od 17:00 h.

3. Birmovancom pripomíname prvopiatkovú spoveď.

4. Sviatok Obetovania Pána pripadá na piatok 2. februára. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.
V Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:00 h.

5. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na posvätenie až v pondelok 5. februára na svätú omšu o 18:00 h.

6. V sobotu (3. februára) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 7:30*h., v Tovarníkoch o 10:00 h a vo farskom chráme o 9:00 h a o 18:00 h.

7. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. februára v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Farská ofera na budúcu nedeľu (4. februára) bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 21.1.2018

20. January 2018

1. V rámci s celoslovenskej prípravy na svetové stretnutie rodín v Dubline, dnes (21. januára) na svätej omši o 10:30 h bude kázeň na určenú tému a nasledujúci piatok (26. januára) bude modlitba rodín na úmysel svetového stretnutia.

2. Tovarníky: Dnes (v nedeľu 21. januára) bude ďakovná svätá omša, s prosbou o Božie požehnanie z príležitosti 25. výročia osamostatnenia obce.

3. Od štvrtku 18. januára do štvrtku 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

4. Farský kostol: V utorok 23. januára bude Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za jednotu kresťanov.

5. 24. a 25. januára (v stredu a štvrtok) bude v našej farnosti rehoľná vizitácia. Hlavným vizitátorom bude generál rádu paulínov z Čenstochovej, páter Arnold Chrapkowski OSPPE.

6. Tovarníky: Každý posledný týždeň v mesiaci vo štvrtok po svätej omši bude v kostole v Tovarníkoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť hlavne za jednotu kresťanov.

7. Malé Bedzany: Každý posledný týždeň v mesiaci v piatok po svätej omši bude v kostole v Malých Bedzanoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za jednotu kresťanov.

8. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (26.-28. januára) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční modlitbové trojdnie. Všetkých, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami srdečne pozývame.

9. V piatok 26. januára o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny.

10. Farská rada v roku 2018 bude pracovať v doterajšom zložení. Celej Farskej rade za doterajšiu službu: Pán Boh zaplať.

11. Od tohto roka pri našich troch kostoloch bude zvlášť aj Liturgická rada, ktorej cieľom bude bezprostredná príprava pred dôležitejšími aktivitami. Liturgickú radu budú tvoriť pod vedením kňazov farníci, ktorí budú chcieť mať väčšiu účasť na príprave rôznych aktivít.

12. Pomodlíme sa za †Teodora Naňu, †Jána Čachaňa, †Amáliu Sekmanovú a †Annu Zoradovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 14.1.2018

13. January 2018

  1. Vyvrcholenie deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu je dnes (v nedeľu 14. januára) slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať vdp. Stanislav Lipka, vojenský kaplán z Trenčína. Všetkých vás srdečne pozývame. 
  1. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v pondelok 15. januára bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do dnešného dňa (nedele 14. januára). 
  1. Tovarníky: Z príležitosti 25. výročia osamostatnenia obce bude v nedeľu 21. januára ďakovná svätá omša, s prosbou o Božie požehnanie. 
  1. Naša farnosť sa pripája k celoslovenskej príprave na svetové stretnutie rodín v Dubline v auguste tohto roku. Motto stretnutia je „Rozprávajme sa o rodine. Buďme rodinou.“ V každú tretiu nedeľu mesiaca na svätej omši o 10:30 h bude kázeň na určenú tému a nasledujúci piatok bude modlitba rodín na úmysel svetového stretnutia. 
  1. Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na narodnestretnutiemladeze.sk. Od 18.1.2018 je vyhlásená aj VEREJNÁ ZBIERKA na podporu P18. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte pri kostole“. 
  1. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.

Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy, 7.1.2018

7. January 2018

1. Dnes (v nedeľu 7. januára) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch.

2. Z dôvodu posviacky príbytkov poklona na prvú nedeľu v mesiaci dnes (v nedeľu 7. januára) nebude.

3. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu.  Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 14. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať vdp. Stanislav Lipka, vojenský kaplán z Trenčína. Všetkých vás srdečne pozývame.

4. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v pondelok 15. januára bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do nedele 14. januára.  

5. Vo štvrtok 11. januára bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

6. Pripomíname birmovancom, že v piatok 12. januára bude o 17:00 h stretnutie birmovancov. Na 16:30 h v tento deň pozývame animátorov.  

7. V sobotu 13. januára pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v utorok 13. februára manželia).

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00