Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2017

Farské oznamy, 31.12.2017

31. December 2017

1. Dnes (v nedeľu 31. decembra) na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

2. Dnes (v nedeľu 31. decembra) sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v  Malých Bedzanoch po svätej omši o 7:30, v  Tovarníkoch po svätej omši o 9:00 h a vo farskom chráme po dodatočnej svätej omši o 17:00 h.

3. V  tento deň (31. decembra) o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

4. V pondelok 1. januára 2018 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

5. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Posviacka príbytkov bude v Malých Bedzanoch v sobotu 6.01.2018 od 14.00 h., v Topoľčanoch a Tovarníkoch v nedeľu 7.01.2018 od 14.00 h.

6. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu, začneme v sobotu 6.01.2018. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele a slávnosti Zjavenia Pána, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 14.01.2018 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.

7. V pondelok 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

Farské oznamy, 24.12.2012

23. December 2017

 1. Dnes (24. decembra), na štedrý deň, okrem nedeľných bohoslužieb, bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h. 
 1. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame. 
 1. Včera (sobotu 23. decembra) skauti z Bošian do nášho farského chrámu doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy. 
 1. Zajtra, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“. 
 1. Na druhý vianočný sviatok (26. decembra) budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. 
 1. Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii. 
 1. V utorok 26. decembra pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. V piatok 29. decembra sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2017. 
 1. V nedeľu 31. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou. 
 1. V nedeľu 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v  Malých Bedzanoch po svätej omši o 7:30, v  Tovarníkoch po svätej omši o 9:00 h a vo farskom chráme po dodatočnej svätej omši o 17:00 h. 
 1. V  tento deň  (31. decembra) o  23:30 h  bude  vo  farskom  kostole  vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie. 
 1. V nedeľu 1. januára 2018 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulú †Annu Hortovú.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 17.12.2017

17. December 2017

1. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovania Dobrej noviny. Nácvik bude dnes (v nedeľu 17. decembra) o 15:00 h na fare.

2. Tento týždeň roráty v našom farskom chráme budú od pondelka do soboty o 7:00 h ráno.

3. Od piatku (15. decembra) začali putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

4. Na štedrý deň, 24. decembra, okrem ranných nedeľných bohoslužieb, bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

5. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

6. Malé Bedzany: Na slávnosť Narodenia Pána o 14:00 h v kostole v Malých Bedzanoch bude jasličková pobožnosť. Na predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

7. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku (22. decembra) na pondelok (18. decembra), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.)

8. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
(Malé Bedzany – pondelok 18.12.2017 od 16:00 h)
Tovarníky – štvrtok 21.12.2017 od 16:00 h
farský chrám – sobota 23.12.2017 od 9:00 h do 12:00 h

9. V sobotu 23. decembra o 11:00 h skauti z Bošian do nášho farského chrámu donesú Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

10. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Emília Gašparíková, †Milan Sedlár, a †Juraj Pekár.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 10.12.2017

10. December 2017

1. Dnes (v nedeľu 10. decembra), na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

2. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik bude dnes (v nedeľu 10. decembra) o 16:00 h na fare.

3. Pripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

4. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorý sa koná v pondelok (11. decembra o 18:00 h) v Spoločenskom dome v Topoľčanoch.

5. Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13. decembra). Večeradlo bude o 17:00 h a následne dodatočná svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás bude sprevádzať mládež a nabudúce (v sobotu 13. januára 2018) ružencové bratstvo.

6. Vo štvrtok (14. decembra) o 16:00 h v kostole sv. Ladislava a Gorazda sa uskutoční predvianočný koncert detí. Pozývajú vás deti a učitelia.

7. Od piatku (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

8. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
Malé Bedzany – pondelok 18.12.2017 od 16:00 h
Tovarníky – štvrtok 21.12.2017 od 16:00 h
farský chrám – sobota 23.12.2017 od 9:00 h do 12:00 h

9. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok (15. decembra) od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

10. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Juraj Kováčik a †Ida Rybanská.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00