Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre December, 2017

Farské oznamy, 17.12.2017

17. December 2017

1. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovania Dobrej noviny. Nácvik bude dnes (v nedeľu 17. decembra) o 15:00 h na fare.

2. Tento týždeň roráty v našom farskom chráme budú od pondelka do soboty o 7:00 h ráno.

3. Od piatku (15. decembra) začali putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

4. Na štedrý deň, 24. decembra, okrem ranných nedeľných bohoslužieb, bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

5. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

6. Malé Bedzany: Na slávnosť Narodenia Pána o 14:00 h v kostole v Malých Bedzanoch bude jasličková pobožnosť. Na predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

7. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku (22. decembra) na pondelok (18. decembra), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.)

8. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
(Malé Bedzany – pondelok 18.12.2017 od 16:00 h)
Tovarníky – štvrtok 21.12.2017 od 16:00 h
farský chrám – sobota 23.12.2017 od 9:00 h do 12:00 h

9. V sobotu 23. decembra o 11:00 h skauti z Bošian do nášho farského chrámu donesú Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

10. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Emília Gašparíková, †Milan Sedlár, a †Juraj Pekár.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 10.12.2017

10. December 2017

1. Dnes (v nedeľu 10. decembra), na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

2. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik bude dnes (v nedeľu 10. decembra) o 16:00 h na fare.

3. Pripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

4. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorý sa koná v pondelok (11. decembra o 18:00 h) v Spoločenskom dome v Topoľčanoch.

5. Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13. decembra). Večeradlo bude o 17:00 h a následne dodatočná svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás bude sprevádzať mládež a nabudúce (v sobotu 13. januára 2018) ružencové bratstvo.

6. Vo štvrtok (14. decembra) o 16:00 h v kostole sv. Ladislava a Gorazda sa uskutoční predvianočný koncert detí. Pozývajú vás deti a učitelia.

7. Od piatku (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

8. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
Malé Bedzany – pondelok 18.12.2017 od 16:00 h
Tovarníky – štvrtok 21.12.2017 od 16:00 h
farský chrám – sobota 23.12.2017 od 9:00 h do 12:00 h

9. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok (15. decembra) od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

10. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Juraj Kováčik a †Ida Rybanská.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 3.12.2017

3. December 2017

 1. Dnešná nedeľa (3. decembra) je adventná, preto na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov. 
 2. Dnes (v nedeľu 3. decembra) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. 
 1. Dnes (3. decembra) o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny. 
 1. Dnes (3. decembra) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Roráty začínajú v pondelok (4. decembra). Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 
 1. V pondelok 4. decembra po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2018. 
 1. V utorok 5. decembra o 16:30 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare. 
 1. Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže vo štvrtok   decembra, sa po svätej omši o 18:00 h,  pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky. 
 1. V piatok 8. decembra pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 
 1. V piatok 8. decembra na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:

    farský chrám            7:00 h a  18:00 h

    Tovarníky                 17:00 h

    Malé Bedzany         16:30 h 

 1. V piatok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať. 
 1. V nedeľu 10. decembra, na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulú †Antóniu Sreďanskú.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00