Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre November, 2017

Farské oznamy, 26.11.2017

26. November 2017

1. Dnes (v nedeľu 26. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Dnes (v nedeľu 26. novembra) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský.

3. Budúca nedeľa (3. decembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

4. Roráty začínajú v pondelok (4. decembra). Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (30. novembra) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (1. decembra) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

6. Na budúcu nedeľu (3. decembra) o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny.

7. Na budúcu nedeľu (3. decembra) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Tovarníky a Malé Bedzany: Ako sme sa dohodli na farskej rade, od budúcej nedele (3. decembra) mimoriadne zbierky a farské ofery sa budú vyberať len po vyznaní viery. Dodatočná (druhá) zbierka po svätej omši sa už konať nebude.

9. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Rudolf Kerek a †Ružena Ševelová.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoj. Amen.

Farské oznamy, 18.11.2017

18. November 2017

  1. Na budúcu nedeľu (26. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  1. Na budúcu nedeľu (26. novembra) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. 
  1. Pripomíname, že naša farnosť vydala farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť pod chorusom. Vo filiálnych kostoloch v sakristii. 
  1. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Emil Rác, †Miroslav Cifra, †Gejza Stanko a †Anton Domin.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 12.11.2017

16. November 2017

1. Zajtra (v pondelok 13. novembra) začne o 17:00 h Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa a nabudúce mládež.

2. Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany pozýva záujemcov o štúdium a ich rodičov  na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok dňa 16. novembra v čase od 8:00 do 14:00 h v budove školy. V danom čase si môžu záujemcovia prezrieť priestory školy a získať základné poznatky o štúdiu v odbore zdravotnícky asistent a masér.

3. V piatok 17. novembra je štátny sviatok, preto svätá omša v Malých Bedzanoch bude slúžená o 7:30 h a vo farskom chráme o 9:00 h. Večerná svätá omša nebude.

Farské oznamy, 5.11.2017

5. November 2017

1. Dnes (5. novembra) je prvá nedeľa v mesiaci november. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

2. Tovarníky: V Tovarníkoch začala návšteva Panny Márie fatimskej. Kto má záujem môže sa zapísať v sakristii.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na organový koncert Mareka Mosnára, ktorý sa koná v utorok 7. novembra o 18.00 h v Kaplnke Kláštora sv. Alžbety.

4. Spoločná modlitba birmovancov a ich animátorov za zosnulých bude v stredu 8. novembra na cintoríne v Tovarníkoch. Odchod od fary o 17:00 h .

5. V našom chráme pokračujeme v modlitbe deviatnika z príležitosti 60. narodenín nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka.
V deň narodenín, 9. novembra, pán dekan pozýva všetkých veriacich nášho dekanátu do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch na tento program:
11.00 h sv. ruženec
slávnostná sv. omša za Božie požehnanie pre nášho biskupa.

6. Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. Nácvik piesní je každý týždeň piatok. V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu.

7. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky.

8. Dnes (v nedeľu 5. novembra) nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Pomodlíme sa za zosnulého †Juraja Skladaného a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00