Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre October, 2017

Farské oznamy, 29.10.2017

29. October 2017

 1. Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:

Tovarníky: v pondelok (30.10.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude v Tovarníkoch svätá omša.

Malé Bedzany: v pondelok (30.10.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude v Malých Bedzanoch svätá omša.

Topoľčany: hlavne v utorok (31.10.2017) od 17:00 h.

Táto spoveď je zároveň prvopiatková. 

 1. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v stredu 1.11.2017 sväté omše v našich kostoloch budú slúžené ako v nedeľu, (čiže farský kostol 9:00 h a 10:30 h., Tovarníky 9:00 h a Malé Bedzany 7:30 h). Svätá omša na vigíliu slávnosti Všetkých svätých bude slúžená vo farskom kostole v utorok 31.10.2017 o 18:00 h. 
 1. Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vo štvrtok 11.2017, bude svätá omša slúžená o 17:00*h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch a po nej dušičková pobožnosť. 
 1. Malé Bedzany: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vo štvrtok11.2017, bude v Malých Bedzanoch slúžená svätá omša o 17:00*h a po nej dušičková pobožnosť. 
 1. Na sviatok Všetkých svätých (čiže v stredu 1.11.2017), bude dušičková pobožnosť:
  Starý cintorín o 15:30 h,
  Nový cintorín o 17:00 h.
 2. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. 
 1. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky. 
 1. SOBOTA: Pripomíname, že v noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert BOGÁCZ TRIO z Bratislavy. Koncert sa koná v utorok 31.10.2017 o 18:00 h v Evanjelickom kostole. 
 1. Z príležitosti stého výročia fatimských zjavení, v našej farnosti od 1.10.2017 putuje socha Panny Márie fatimskej v rodinách, ktoré sa rozhodnú pri nej pomodliť modlitbu svätého ruženca. Táto pobožnosť od 1.11.2017 začína v Tovarníkoch a potom bude pokračovať v Malých Bedzanoch. V Tovarníkoch sa záujemcovia môžu zapísať v sakristii. 
 1. Z príležitosti životného jubilea (60 rokov života) nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka vás chceme pozvať k príprave duchovnej kytice pre nášho jubilanta. Pozývame Vás k pripojeniu sa k modlitbám a obetovaniu svojich životných ťažkostí za nášho biskupa. Od 1. novembra chceme vo všetkých farnostiach nášho dekanátu začať deviatnik modlitby sv. ruženca pred sv. omšou  za Božie požehnanie pre jeho službu.  V deň narodenín – 9. novembra –  sa uskutoční kňazská rekolekcia nášho dekanátu. O 11.00 h sa budeme spoločne modliť sv. ruženec a o 11.30 h bude slávnostná sv. omša za nášho biskupa v chráme Nanebovzatia Panny Márie v  Topoľčanoch. Pozývame  vás všetkých k účasti na sv. omši a k spoločnej modlitbe. 
 1. Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. Nácvik piesní je každý týždeň piatok. V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu. 
 1. Na budúcu nedeľu 5.11.2017 nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: †Jána Marku, †Imricha Hulényiho a † Milana Komu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 23.10.2017

23. October 2017

 1. Pozývame na modlitbu svätého ruženca v tomto mesiaci zasvätenom Panne Márii. Dnes (22.10.2017) vo farskom kostole bude modlitba svätého ruženca o 16:00 h za misie.
 1. Vo štvrtok 26.10.2017 o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. 
 1. Dnes (22.10.2017) nakoľko je misijná nedeľa bude zbierka určená na misie.

Farské oznamy, 15.10.2017

15. October 2017

1. Dnes (v nedeľu 15.10.2017) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

2. Pozývame na modlitbu svätého ruženca v tomto mesiaci zasvätenom Panne Márii.

3. Pripomíname, že z príležitosti stého výročia fatimských zjavení v našej farnosti putuje socha Panny Márie fatimskej v rodinách. Kto má záujem môže sa zapísať v sakristii.

4. V piatok 20.10.2017 o 17:30 h pozývame na modlitbu svätého ruženca všetkých birmovancov.

5. V piatok 20.10.2017 páter Róbert pozýva na biblickú katechézu, ktorá bude počas svätej omše.

6. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Komorný koncert Kinsky trio z Prahy v zložení husle, violončelo a klavír. Koncert sa koná v pondelok 16.10.2017 o 18,00 hod. v  Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša.

7. Na budúcu nedeľu 22.10.2017 nakoľko je misijná nedeľa bude zbierka určená na misie.

Pomodlíme sa za †Dobrušku Lachmannovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00