Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre September, 2017

Farské oznamy, 1.10.2017

30. September 2017

 1. Dnes (v nedeľu 1.10.2017) začíname mesiac október, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca. V tomto mesiaci z príležitosti stého výročia fatimských zjavení bude putovať socha Panny Márie fatimskej v rodinách, ktoré sa rozhodnú pri nej pomodliť modlitbu svätého ruženca. Výmena sochy sa uskutoční denne pri svätej omši.
 1. Dnes (1.10.2017) je prvá nedeľa v mesiaci september. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne bude modlitba svätého ruženca, tajomstiev svetla. Srdečne všetkých pozývame.
 1. Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 1. V pondelok 2.10.2017 sa po svätej omši na fare uskutoční stretnutie Bratstva Anjelov strážnych. Všetkých členov bratstva pozývame.    
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 5.10.2017 od 16:00 h a následne bude svätá omša, v Malých Bedzanoch v piatok 6.10.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 6.10.2017 od 17:00 h.
 1. Páter Róbert pozýva v piatky na biblické katechézy.
 1. Na sviatok Panny Márie Ružencovej, v sobotu 7.10.2017 Ružencové bratstvo organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Odchod autobusu bude o 7:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava.
 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 1.10.2017) je určená na uhradenie obnoveného ozvučenia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 1.10.2017) je určená na uhradenie za nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 1.10.2017) je určená na obnovu predkoncilového oltára a na ornamenty na pokoncilový oltár a ambónku. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.


Farské oznamy, 24.9.2017

24. September 2017

 1. Pokračujeme v deviatniku k svätým anjelom strážnym. V pondelok 2.10.2017 sa po svätej omši na fare uskutoční stretnutie Bratstva Anjelov strážnych. 
 1. Dnes (v nedeľu 24.09.2017) na svätej omši o 7:30 v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
 1. Festivalový výbor THJ (Topoľčianskej hudobnej jesene) Vás pozýva na otvárací koncert 24. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene. Účinkuje Štátny komorný orchester Žilina so sólistom Petrom Michalicom. Koncert bude v utorok 26.09.2017 o 18:00 h v Spoločenskom dome. Na programe sú diela Mozarta a Zeljenku. 
 1. V utorok 26.09.2017 o 21:00 h pozývame všetkých na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Túto pobožnosť sa budeme modliť každého 26. dňa v mesiaci za naše rodiny. 
 1. V piatok 29.09.2017 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 21:00 h. 
 1. V piatok 29.09.2017 o 17:00 h bude stretnutie birmovancov v kostole. Birmovanci, ktorí sa nemôžu zúčastniť stretnutia o 17:00 h nech prídu o 19:00 h do kostola. 
 1. V nedeľu 1.10.2017 začíname mesiac október, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca. V tomto mesiaci z príležitosti stého výročia fatimských zjavení bude putovať socha Panny Márie fatimskej v rodinách, ktoré sa rozhodnú pri nej pomodliť modlitbu svätého ruženca.
 1. Topoľčany: Farská ofera na prvú nedeľu v mesiaci október (10.2017), bude určená na uhradenie obnoveného ozvučenia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera na prvú nedeľu v mesiaci október (10.2017), bude určená na uhradenie za nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na prvú nedeľu v mesiaci október (10.2017), bude určená na obnovu predkoncilového oltára a na ornamenty na pokoncilový oltár a ambónku. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 Pomodlíme sa za zosnulých  †Annu Reškovú a †Tibora Bohuša. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00