Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre August, 2017

Farské oznamy, 13.8.2017

12. August 2017

1. Dnes (v nedeľu 13.08.2017) bude o 15:00 h Večeradlo a o 16:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v stredu 13.09.2017) Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

2. V utorok (15.08.2017) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

3. Sväté omše v našej farnosti budú:
Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
Malé Bedzany 16:30 h
Tovarníky 19:00 h

4. Vopred vám oznamujeme, že v nedeľu 27.08.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.

5. Z príležitosti 300 rokov od korunovania obrazu Panny Márie Jasnohorskej (Čenstochovskej) pápežskými korunami bude v našom farskom kostole trojdnie 24. – 26.08.2017 (štvrtok, piatok a sobota). Obsahom trojdnia bude hlavne 20 minútová pobožnosť Jasnohorsého apelu. Program je na nástenke.

 

Farské oznamy, 6.8.2017

5. August 2017

  1. Dnes (6.08.2017) je prvá nedeľa v mesiaci august. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
  1. Na budúcu nedeľu 13.08.2017 bude o 15:00 h Večeradlo a o 16:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v stredu 13.09.2017) Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 6.08.2017), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 6.08.2017), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 6.08.2017), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ornamenty na oltár a ambónku a na obnovu predkoncilového oltára. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00