Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre August, 2017

Farské oznamy, 27.8.2017

27. August 2017

1. V utorok 29.08.2017 a v piatok 1.09.2017 bude štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h.

2. Malé Bedzany: V piatok 1.09.2017 bude štátny sviatok, preto svätá omša v Malých Bedzanoch bude slúžená o 8:00 h.

3. Tovarníky: V piatok 1.09.2017 bude štátny sviatok, preto svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená o 10:00 h.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme vo farskom kostole hlavne v utorok 29.08.2017 od 8:00 h., v Tovarníkoch vo štvrtok 31.08.2017 od 18:00 h., a v Malých Bedzanoch v piatok 1.09.2017 od 7:30 h.

5. Od štvrtku 7.09.2017 do soboty 9.09.2017 bude v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch trojdnie pred Topoľčianskou púťou. Program osláv, na ktoré ste pozvaní, je na plagáte na nástenke.

6. V nedeľu 10.09.2017 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h. O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude).

7. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8:15 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.

8. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 10.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
Štvrtok 7.09.2017
18:00 h – Svätá omša, Poklona
Piatok 8.09.2017
18:00 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach
Sobota 9.09.2017
10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach. Hlavným celebrantom bude páter provinciál Martin Lehončák OSPPE
Nedeľa 10.09.2017
7:30 h –Svätá omša. Hlavným celebrantom bude vdp. Michal Majerčík, správca farnosti Kostolná Ves

9. V piatok 15.09.2017 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme do Olomouca na Svaty Kopeček a do starého mesta. Tento týždeň budú podrobnosti na plagáte. Zapísať sa môžete v sakristii.

10. Na sviatok Panny Márie Ružencovej, v sobotu 7.10.2017 Ružencové bratstvo organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Zapísať sa môžete v sakristii.

11. Topoľčany: Farská ofera v nedeľu 3.09.2017 na prvú nedeľu v mesiaci september, bude určená na obnovenie ozvučenia. Práce budú zrealizované v druhej časti septembra 2017. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

12. Tovarníky: Farská ofera v nedeľu 3.09.2017 na prvú nedeľu v mesiaci september, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Práce budú zrealizované v druhej časti septembra 2017. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

13. Malé Bedzany: Farská ofera v nedeľu 3.09.2017 na prvú nedeľu v mesiaci september, bude určená na obnovu predkoncilového oltára a na ornamenty na pokoncilový oltár a ambónku. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

14. V sobotu 30.09.2017 páter Wieslaw končí druhé, posledné trojročné funkčné obdobie predstaveného komunity v Topoľčanoch. Od nedele 1.10.2017 novým predstaveným bude páter Robert. Pátrovi Robertovi vyprosujeme hojné Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Pri tejto zmene páter Wiesław naďalej ostáva správcom farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch.

15. Pomodlíme sa za zosnulých †Antona Ďuračku a †Michala Turčeka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 20.8.2017

21. August 2017

  1. nedeľu 27.08.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
  1. Z príležitosti 300 rokov od korunovania Jasnohorskej (Čensto-chovskej) ikony pápežskými korunami bude v našom farskom kostole trojdnie 24. – 26.08.2017 (štvrtok, piatok a sobota). Obsahom trojdnia bude hlavne 20 minútová pobožnosť Jasnohorsého apelu. 

V program bude:  

Štvrtok 24.08.2017

20:45 h Prenesenie Jasnohorskej ikony do kostola

21:00 h Apel Jasnohorský 

Piatok 25.08.2017

21:00 h Apel Jasnohorský 

Sobota 26.08.2017

  6:45 h Hodinky

  7:00 h Svätá omša o Panne Márii Čenstochovskej.   

20:30 h Akatist

21:00 h Apel Jasnohorský

21:15 h Prenesenie Jasnohorskej ikony do kaplnky na fare 

  1. Pomodlíme sa za zosnulú †Margitu Rodinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 13.8.2017

12. August 2017

1. Dnes (v nedeľu 13.08.2017) bude o 15:00 h Večeradlo a o 16:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v stredu 13.09.2017) Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

2. V utorok (15.08.2017) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

3. Sväté omše v našej farnosti budú:
Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
Malé Bedzany 16:30 h
Tovarníky 19:00 h

4. Vopred vám oznamujeme, že v nedeľu 27.08.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.

5. Z príležitosti 300 rokov od korunovania obrazu Panny Márie Jasnohorskej (Čenstochovskej) pápežskými korunami bude v našom farskom kostole trojdnie 24. – 26.08.2017 (štvrtok, piatok a sobota). Obsahom trojdnia bude hlavne 20 minútová pobožnosť Jasnohorsého apelu. Program je na nástenke.

 

Farské oznamy, 6.8.2017

5. August 2017

  1. Dnes (6.08.2017) je prvá nedeľa v mesiaci august. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
  1. Na budúcu nedeľu 13.08.2017 bude o 15:00 h Večeradlo a o 16:00 h svätá omša. Po svätej omši sa uskutoční mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a nabudúce (v stredu 13.09.2017) Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 6.08.2017), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 6.08.2017), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 6.08.2017), nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ornamenty na oltár a ambónku a na obnovu predkoncilového oltára. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00