Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre July, 2017

  1. Tovarníky: Dnes (v nedeľu 30.07.2017) svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
  1. K prvému piatku v mesiaci august, budeme spovedať vo farskom kostole hlavne v utorok 1.08.2017 od 17:00 h,. v Tovarníkoch vo štvrtok 3.08.2017 od 18:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok 4.08.2017 od 16:00 h.
  1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 6.08.2017, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 6.08.2017, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: V minulom týždni boli zrealizované dve plánované aktivity v našom kostole v Malých Bedzanoch. Bol namaľovaný obraz Narodenia Panny Márie, ktorý bude umiestnený nad presbytérium a posvätený počas hodových osláv. Do sakristia boli zakúpené skrine vyrobené z bukového dreva (nie z drevotriesky).

Farská ofera na budúcu nedeľu 6.08.2017, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ornamenty na oltár a ambónku a na obnovu predkoncilového oltára. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  1. Pomodlíme sa za †Jozef Križmu.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.


  1. Vo štvrtok 27.07.2017 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v stredu 26.07.2017) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

21:00 h Mariánska pobožnosť

22:00 h Cesta svetla

23:00 h Poklona pred Oltárnou sviatosťou

24:00 h Svätá omša

  1. Oznamujeme, že v nedeľu 30.07.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
  1. Z poslednom období boli vyrobené pamiatky z plexiskla z podsvietením z troch kostolov našej farnosti, z topoľčianskej Kalvárie a Rádu pavlínov. Kto má záujem môže si ich kúpiť v sakristii.
  1. Pomodlíme sa za †Oľgu Turčekovú, †Annu Pušicovú, †Jozefa Žitňanského a †Oľgu Vozníkovú.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

27.07.2017 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v stredu 26.07.2017) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:
21:00 h Mariánska pobožnosť
22:00 h Cesta svetla
23:00 h Poklona pred Oltárnou sviatosťou
24:00 h Svätá omša

Vopred vám oznamujeme, že v nedeľu 30.07.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.

1. Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Areál zdravia pri Jedľových Kostoľanoch. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

2. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Poľska bude v pondelok 10.07.2017 o 6:00 h (ráno) z parkoviska pri základnej škole sv. Ladislava.

3. Vo štvrtok 13.07.2017 o 17:00 h bude Večeradlo, v ktorom nás modlitbami budú sprevádzať otcovia a nabudúce mesiac farníci z Malých Bedzian. O 18:00 h bude svätá omša s modlitbou za záchranu počatého nenarodeného dieťaťa. Po jej skončení bude mariánsky sprievod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00