Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2017

1. Dnes (v nedeľu 28.05.2017) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.

2. V stredu 31.05.2017 májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Nadlickej farnosti na Mechovičke pri Rajčanoch, kde sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Záverečný koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje komorný súbor Amsamble musica per voi (Bratislava) v zložení spev, gitara, romantická gitara, lutna, klavír. Koncert sa koná v stredu 31. mája o 18:00 h. v evanjelickom kostole. Na programe sú diela od renesancie po súčasnosť.

4. Na budúcu nedeľu (4.06.2017) pripadá slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Na tuto slávnosť sa pripravujeme deviatnikom. Z tejto príležitosti, bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 3.06.2017 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1.06.2017 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 2.06.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

6. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od štvrtku 1.06.2017 denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

7. Farský kostol: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

9. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  1. Dnes (v nedeľu 21.05.2017) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. 
  1. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu. 
  1. Topoľčany: Loretánske litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Spevácky koncert, na ktorom účinkujú Jaroslav Dvorský a Jakub Pustina – tenor za klavírneho sprievodu Marty Vaškovej. Koncert sa koná v pondelok 22. mája 2017 o 18:00 h v Spoločenskom dome. 
  1. Tento týždeň na štvrtok 25.05.2017 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (24.05.2017) o 18:00 h.

V deň slávnosti, vo štvrtok (25.05.2017) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

  1. Na budúcu nedeľu (05.2017) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame. 

Pomodlíme sa za zosnulú: †Oľgu Buchtovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00