Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2017

Farské oznamy, 30.4.2017

29. April 2017

 

 1. Farnosť Jacovce vás pozýva na komorný koncert Luciána Bezáka „Chvíle s Carlom Carrettom“, ktorý sa uskutoční dnes v nedeľu 30.04.2017 o 15:00 h v Kostole Božieho milosrdenstva v Jacovciach. Dielo je inšpirované meditáciami talianskeho duchovného spisovateľa Carla Carretta. 
 1. Zajtra (1.05.2017) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť 10 min. pred večernou svätou omšou, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou svätou omšou. 
 1. Malé Bedzany: Z dôvodu opráv kostola, tento týždeň v Malých Bedzanoch májová pobožnosť nebude. 
 1. V pondelok 1.05.2017 je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). 
 1. V utorok 2.05.2017 na svätej omši o 18:00 h bude duchovná obnova pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Po svätej omši bude krátke organizačné stretnutie. 
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4.05.2017 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 5.05.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. 
 1. Pútnický zájazd do Maďarska, do Márianosztra a Budapešti začíname o 9:00 h svätou omšou vo farskom chráme v nedeľu 7.05.2017. V tento deň na púti nie je plánovaná ďalšia svätá omša. 
 1. Budúca nedeľa (7.05.2017) je nedeľa Dobrého pastiera. V tento deň ako po minulé roky bude zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulých: †Evu Nedelkovú a †Máriu Kmotorkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 23.4.2017

23. April 2017

Dnes (v nedeľu 23.04.2017) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00 h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

Dnes (v nedeľu 23.04.2017) po svätej omši o 16:00 h vás pozývame na Veľkonočný koncert Speváckeho Zboru svätého Martina z Bojníc. Odznejú diela klasických aj moderných autorov, ako aj príjemné spirituály. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke www.zbor.org. Všetci ste srdečne vítaní. 

Pútnický zájazd do Maďarska do Márianosztra a Budapešti sa uskutoční 7.-8.05.2017 (nedeľa a pondelok). Podrobnosti sú na plagáte. 

Pomodlíme sa za zosnulých: †Petra Matušku, †Kamilu Kovačikovú, †Ivana Kopeckého. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 16.4.2017

15. April 2017

Požehnané Veľkonočné sviatky vám z celého srdca prajú otcovia pavlíni!

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

Dnes (v nedeľu 04.2017) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorka bude vždy po svätej omši.

04.2017 Veľkonočný pondelok

 •   7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
 •   9:00 h sv. omša – Tovarníky
 •   9:00 h sv. omša – Farský kostol

Na budúcu nedeľu (04.2017) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00 h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

V tento deň (23.04.2017) po svätej omši o 16:00 h vás pozývame na Veľkonočný koncert Speváckeho Zboru sv. Martina z Bojníc. Odznejú diela klasických aj moderných autorov, ako aj príjemné spirituály. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke zbor.org. Všetci ste srdečne vítaní.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Otvárací koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje Amsamble musica per voi (Bratislava)  v zložení spev, gitara, romantická gitara, lutna, klavír. Koncert sa koná vo štvrtok 20. apríla 2017 o 18:00 h v Evanjelickom kostole. Na programe sú diela od renesancie po súčasnosť.

Pútnický zájazd do Maďaska do Márianosztra a Budapešti sa uskutoční 7.-8.05.2017 (nedeľa a pondelok). Podrobnosti budú po sviatkoch na plagáte.

Dnes (v nedeľu Zmŕtvychvstania Pána 16.04.2017) je farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Pozvánka na koncert

8. April 2017

 

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00