Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre April, 2017

Farské oznamy, 23.4.2017

23. April 2017

Dnes (v nedeľu 23.04.2017) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00 h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

Dnes (v nedeľu 23.04.2017) po svätej omši o 16:00 h vás pozývame na Veľkonočný koncert Speváckeho Zboru svätého Martina z Bojníc. Odznejú diela klasických aj moderných autorov, ako aj príjemné spirituály. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke www.zbor.org. Všetci ste srdečne vítaní. 

Pútnický zájazd do Maďarska do Márianosztra a Budapešti sa uskutoční 7.-8.05.2017 (nedeľa a pondelok). Podrobnosti sú na plagáte. 

Pomodlíme sa za zosnulých: †Petra Matušku, †Kamilu Kovačikovú, †Ivana Kopeckého. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 16.4.2017

15. April 2017

Požehnané Veľkonočné sviatky vám z celého srdca prajú otcovia pavlíni!

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

Dnes (v nedeľu 04.2017) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorka bude vždy po svätej omši.

04.2017 Veľkonočný pondelok

  •   7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
  •   9:00 h sv. omša – Tovarníky
  •   9:00 h sv. omša – Farský kostol

Na budúcu nedeľu (04.2017) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00 h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

V tento deň (23.04.2017) po svätej omši o 16:00 h vás pozývame na Veľkonočný koncert Speváckeho Zboru sv. Martina z Bojníc. Odznejú diela klasických aj moderných autorov, ako aj príjemné spirituály. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke zbor.org. Všetci ste srdečne vítaní.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Otvárací koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje Amsamble musica per voi (Bratislava)  v zložení spev, gitara, romantická gitara, lutna, klavír. Koncert sa koná vo štvrtok 20. apríla 2017 o 18:00 h v Evanjelickom kostole. Na programe sú diela od renesancie po súčasnosť.

Pútnický zájazd do Maďaska do Márianosztra a Budapešti sa uskutoční 7.-8.05.2017 (nedeľa a pondelok). Podrobnosti budú po sviatkoch na plagáte.

Dnes (v nedeľu Zmŕtvychvstania Pána 16.04.2017) je farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Pozvánka na koncert

8. April 2017

 

 

Farské oznamy, 9.4.2017

8. April 2017

1. Dnes (9.04.2017) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filialných kostoloch v sakristii).

2. Dnes (v nedeľu 9.04.2017) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia.

3. Dnes (v nedeľu 9.04.2017) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 9.04.2017) bude Krížová cesta o 15:00 h.

4. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 1.-8.07.2017 (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola).

5. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať v pracovných dňoch od 3. do 28. apríla 2017 v čase od 8,00 h do 11,00 a od 14.00 do 16,00 h. Do školy sa môžu zapísať deti zo všetkých mestských častí aj okolitých obcí. Pedagógovia sa snažia odovzdať žiakom kvalitné vzdelanie a výchovu ku kresťanským hodnotám. Podľa rebríčka agentúry INEKO sa škola umiestnila na 3. mieste v Nitrianskom kraji. Bližšie informácie o škole aj o zápise nájdete na webovej stránke školy.

6. Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 10.04.2017 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

7. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 9.04.2017) od 14:00 h do 16:00 a od 16:30 do 17:30 h.

8. Na Zelený štvrtok 13.04.2017 sv. omša na pamiatku Pánovej večere:
17:00 h Malé Bedzany
18:00 h Farský chrám
18:00 h Tovarníky

9. Na Veľký piatok 14.04.2017 bude nasledujúci program:
12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám a Tovarníky
17:00 h Malé Bedzany,
17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám,
Po obradoch poklona pri Božom hrobe – Farský chrám do 22.00 h.,
Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
Na veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

10. Na Bielu sobotu 15.04.2017 bude tento program:
8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
8:30 h Ranné chvály – Farský chrám,
12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám,
15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám,
Eucharistická adorácia – Farský chrám,
15:00 h Posvätenie pokrmov – Tovarníky, Malé Bedzany,
17:00 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Malé Bedzany,
19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám a Tovarníky.

11. 16.04.2017 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany
9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky
9:00 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
10:30 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský kostol

12. 17.04.2017 Veľkonočný pondelok
7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
9:00 h sv. omša – Tovarníky
9:00 h sv. omša – Farský kostol

13. V priebehu liturgií posvätného trojdnia nám bude vypomáhať páter Krištof Grzesica z Čenstochovej, ktorý pred rokmi pôsobil vo Vranove nad Topľou.

14. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám napomáhali počas prác so stropom v kostole s bohoslužbami v škole: pani riaditeľke, pánu školníkovi, žiakom, pánu kostolníkovi a ženám, ktoré pomáhali v príprave bohoslužieb. Taktiež ďakujeme všetkým farníkom za obetavú prípravu kostola k návratu bohoslužieb a za všetky modlitby. Všetkým prejavujeme vrelé: „Pán Boh zaplať“.

15. V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (16.04.2017) bude farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“

Pomodlíme sa za +Vitála Bobošíka, +Vladislava Psotu a +Ernestínu Paškrtovú.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00