Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre February, 2017

Farské oznamy, 26.2.2017

26. February 2017

Tento týždeň (1.03.2017) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

 • Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 26.-28.02.2017, a to: v nedeľu popoludní – od 15:00 h do 17:00 h., v pondelok a v utorok po svätej omši.
 • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
 • Na Popolcovú stredu sväté omše v našej farnosti budú: farský kostol      7:00 h a 18:00 h., Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 19:00 h
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch v piatok o 18:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať Farská rada.
 2. Na budúcu nedeľu (5.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii, alebo v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto konania pobožnosti upresníme v nedeľu v oznamoch.
 3. Topoľčany: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. Vo farskom kostole bude spoveď hlavne v pondelok (27.02.2017) od 17:00 h.
 4. Tovarníky: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. V Tovarníkoch bude spoveď v utorok (28.02.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša. Svätá omša v Tovarníkoch bude: v utorok a štvrtok o 17:00 h, v stredu a na prvý piatok o 19:00 h.
 5. Malé Bedzany: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. V Malých Bedzanoch bude spoveď v utorok (28.02.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša.
 6. Prvá časť prác spojená s novým osvetlením farského kostola je už urobená. Druhú etapu spojenú s výmenou osvetlenia nášho farského kostola plánujeme po prvej pôstnej nedeli.
 7. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.
 8. Na budúcu nedeľu 5.03.2017 bude zbierka na charitu.

Pomodlíme sa za +Ľudmilu Grácovú, + Annu Jančovičovú.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 19.2.2017

19. February 2017
 1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do programu Národný týždeň manželstva v našej farnosti: Pán Boh zaplať.
 2. V stredu 22.02.2017 začneme prvú etapu prác spojených s výmenou osvetlenia nášho farského kostola. Z tohto dôvodu, v čase prác v kostole, bude zmena miesta slúženia svätej omše.
 3. Vo štvrtok 23.02.2017 svätá omša bude slúžená o 18:00 h v školskej kaplnke sv. Ladislava. Upozorňujeme najmä starých, že návšteva kaplnky je sťažená vstupom po schodoch na druhé poschodie, ale bude to príležitosť navštíviť školskú kaplnku.
 4. piatok o 18:00 h a v sobotu o 7:00 h a aj o 18:00 h svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou.
 5. Z rozhodnutia generálného predstaveného Rádu pavlínov v Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského a bratislavského arcibiskupa, Mons. Stanislava Zvolenského a pavlínskej provincie na Slovensku sa počet pavlínskych kláštorov zväčšuje o Šašín, Národnú svätyňu na Slovensku, pôvodné pavlínské pôsobisko. Z tohto dôvodu pavlínska komunita v Topoľčanoch sa od 1.03.2017 zmenší o jedného kňaza. Do Šaštína od nás odchádza kvázi provinciál páter Martin Lehončák.
 • Tovarníky: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše dnes (v nedeľu 19.02.2017) o 9:00 h.
 • Malé Bedzany: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 7:30 h.
 • Farský chrám:  S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 9:00 h.

         Ďakujeme mu za služby v našej farnosti a prajeme mu Božie                    požehnanie na novom pôsobisku. 

Prvého marca pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 26.-28.02.2017, a to: v nedeľu popoludní, v pondelok a utorok po svätej omši. 

Pomodlíme sa za +Milana Haluzu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 12.2.2017

11. February 2017
 1. Od 12.-18.02.2017 prebieha Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. Podrobnosti sú na plagáte.
 2. V pondelok 13.02.2017 pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia.
 3. V utorok 14.02.2017 pripadá piate výročie založenia Ružencového bratstva pri farskom chráme. V tento deň bude slúžená svätá omša za jeho členov. Túto príležitosť oslávime najmä vo štvrtok 16.02.2017. Podrobnosti sú na plagáte. 
 4. Z rozhodnutia generálneho predstaveného Rádu pavlínov v Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského a bratislavského arcibiskupa, Mons. Stanislava Zvolenského a pavlínskej provincie na Slovensku sa počet pavlínskych kláštorov zväčšuje o Šaštín, Národnú svätyňu na Slovensku, pôvodné pavlínske pôsobisko. Z tohto dôvodu pavlínska komunita v Topoľčanoch sa od 1.03.2017 zmenší o jedného kňaza. Do Šaštína od nás odchádza kvázi provinciál páter Martin Lehončák.

Tovarníky: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 19.02.2017 o 9:00 h.

Malé Bedzany: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 7:30 h.

Farský chrám:  S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 9:00 h.

Ďakujeme mu za služby v našej farnosti a prajeme mu Božie požehnanie na novom pôsobisku.

Farské oznamy, 5.2.2017

4. February 2017
 1. Vo sobotu (11.02.2017) máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 10:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť.
 2. Od 13.-19.02.2017 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. Podrobnosti budú na plagáte.
 3. Farská ofera dnes v nedeľu 5.02.2017 je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 4. Pomodlíme sa za +Štefániu Horskú, +Teréziu Horváthovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00