Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2016

Farské oznamy, 1.1.2017

31. December 2016

russian-theotokos-ikona-d0b8d0bad0bed0bdd0b0-d0b1d0bed0b6d0b8d0b5d0b9-d0bcd0b0d182d0b5d180d0b8-d0b7d0bdd0b0d0bcd0b5d0bdd0b8d0b5_iconreader-wordpress1. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

2. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) bude otvorený kostol od 15:00 h do 16:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.

3. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 8. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 8.01.2017 od 14.00 h.

4. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 6.01.2017. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele a slávnosti Zjavenia Pána, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2017 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.

5. Pomodlíme sa za zosnulých: †Mária Volanská, †Michal Guniš, †Pavol Fačko. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 25.12.2016

25. December 2016

vintage-christmas1. Dnes, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

2. Na Druhý vianočný sviatok (26.12.2016) budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

3. Na sviatok sv. Štefana (26.12.2016) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

4. V pondelok 26.12.2016 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

5. Vo štvrtok 29.12.2016 sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2016.

6. V piatok 30.12.2016 na sviatok Svätej Rodiny počas svätej omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

7. V sobotu 31.12.2016 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.

8. V  tento deň o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

9. V nedeľu 1.01.2017 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

10. Dnes, na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 18.12.2016

17. December 2016
 1. 0001Tento týždeň budú v našom farskom chráme roráty od pondelka do soboty o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti. 
 1. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 18.12.2016) od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h 
 1. Dnes (v nedeľu 18.12.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.    
 1. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii. 
 1. V utorok 20.12.2016 o 16:00 h v školskej jedálni pozývame rodičov a priateľov našej cirkevnej školy, taktiež všetkých farníkov na stretnutie s umeleckým slovom a hudbou v podaní žiakov ZŠ sv. Ladislava a CZUŠ sv. Lukáša. 
 1. V sobotu 12.2016 bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch. 
 1. Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. 
 1. Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame. 
 1. Na sviatok sv. Štefana (v pondelok 26.12.2016) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. 
 1. V pondelok 26.12.2016 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola / v sakristii. Výrobná cena kalendára je 2,70 €. 

Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 11.12.2016

11. December 2016
 1. sv-rodinaV pondelok 12.12.2016 pozývame na Eucharistickú poklonu, ktorá bude po večernej svätej omši. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Spevácky koncert „Od opery cez muzikál až po džezový spev“. Účinkujú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Koncert bude v pondelok 12. decembra o 18:00 h v Spoločenskom dome. 
 1. Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.12.2016). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú sprevádzať sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. 
 1. Pripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti. 
 1. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. 
 1. Od štvrtku 15.12.2016 začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami. 
 1. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:

Tovarníky        – streda 14.12.2016 od 16:00 h

Malé Bedzany  – sobota 17.12.2016 od 16:00 h

farský chrám   – nedeľa 18.12.2016 od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h 

 1. Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku (15.12.2016) na stredu (14.12.2016), čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.) 
 1. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku (16.12.2016) na sobotu (17.12.2016), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.) 
 1. Na budúcu nedeľu (18.12.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 2. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 

 1. Pomodlíme sa za zosnulých: +Jarolín Vojtek, +Jaroslav Galko, +Marta Perecová a +Patrik Klačanský . Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00