Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre December, 2016

Farské oznamy, 1.1.2017

31. December 2016

russian-theotokos-ikona-d0b8d0bad0bed0bdd0b0-d0b1d0bed0b6d0b8d0b5d0b9-d0bcd0b0d182d0b5d180d0b8-d0b7d0bdd0b0d0bcd0b5d0bdd0b8d0b5_iconreader-wordpress1. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

2. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) bude otvorený kostol od 15:00 h do 16:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.

3. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 8. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 8.01.2017 od 14.00 h.

4. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 6.01.2017. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele a slávnosti Zjavenia Pána, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2017 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.

5. Pomodlíme sa za zosnulých: †Mária Volanská, †Michal Guniš, †Pavol Fačko. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 25.12.2016

25. December 2016

vintage-christmas1. Dnes, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

2. Na Druhý vianočný sviatok (26.12.2016) budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

3. Na sviatok sv. Štefana (26.12.2016) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

4. V pondelok 26.12.2016 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

5. Vo štvrtok 29.12.2016 sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2016.

6. V piatok 30.12.2016 na sviatok Svätej Rodiny počas svätej omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

7. V sobotu 31.12.2016 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.

8. V  tento deň o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

9. V nedeľu 1.01.2017 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

10. Dnes, na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 18.12.2016

17. December 2016
 1. 0001Tento týždeň budú v našom farskom chráme roráty od pondelka do soboty o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti. 
 1. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 18.12.2016) od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h 
 1. Dnes (v nedeľu 18.12.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.    
 1. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii. 
 1. V utorok 20.12.2016 o 16:00 h v školskej jedálni pozývame rodičov a priateľov našej cirkevnej školy, taktiež všetkých farníkov na stretnutie s umeleckým slovom a hudbou v podaní žiakov ZŠ sv. Ladislava a CZUŠ sv. Lukáša. 
 1. V sobotu 12.2016 bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch. 
 1. Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. 
 1. Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame. 
 1. Na sviatok sv. Štefana (v pondelok 26.12.2016) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. 
 1. V pondelok 26.12.2016 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola / v sakristii. Výrobná cena kalendára je 2,70 €. 

Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00